دانش آی آر
خواب راحت شريان ها را پاك مي كند
تعداد بازدید : 634
میزان متوسط خواب در شب برای هر نفر باید بین 7 تا 8 ساعت باشد كه البته كمتر از این مقدار می تواند سلامت فرد را تحت تاثیر قرار دهد.
شاید خواب كافی در شب تنها نیاز شریانها باشد. مطالعات نشان می دهد كه افراد میانسالی كه بیش از 8 ساعت در شب می خوابند، شریانهای پاكتری از نظر رسوبات دارند.
علت این ارتباط هنوز به درستی مشخص نشده است. این یافته حاصل مطالعه 495 شركت كننده با محدوده سنی بین 35 تا 47 سال است كه عادت خواب آنها بررسی شده و از طریق سی تی اسكن سختی شریانهای آنها مورد مطالعه واقع شده است. رسوبات كلسیم باعث سخت شدن شریانها و بروز بیماریهای قلبی می شود. زمانی كه این مطالعه شروع شد، هیچ یك از شركت كنندگان رسوبات شریانی نداشتند ولی بعد از 5 سال 61 نفر از آنها(12.3 % ) از آنها دچار رسوبات شریانی شده بودند.
محققان دریافتند كه یك ساعت استراحت بیشتر در شب سختی شریانها را یك سوم كاهش می دهد. بنابر این لازم است كه آنچه خواب راحت را تحت شعاع قرار می دهد نظیر استرس و... را مورد بررسی قرار داد و از آنها اجتناب كرد.
میزان متوسط خواب در شب برای هر نفر باید بین 7 تا 8 ساعت باشد كه البته كمتر از این مقدار می تواند سلامت فرد را تحت تاثیر قرار دهد. بهترین پیشنهاد متخصصان برای داشتن چنین زمان خوابی این است كه هر شب در ساعت معین به بستر روید و در ساعت معین از خواب بیدار شوید. از استرس دوری كنید و مصرف كافئین و الكل را قطع كنید.
تاریخ درج : 1387/10/9
منبع خبر :
نام : شهر :