دانش آی آر
نسل فوق مدرن اتوبوس هاي شهري
تعداد بازدید : 679
مهر؛ اتوبوس هایی كه برای آینده یی نه چندان دور طراحی شده اند عمدتاً با هدف كاهش ترافیك های سنگین شهری ساخته خواهند شد. این اتوبوس ها عمدتاً برای جابه جایی مسافران و حمل بار طراحی می شوند و از حیث ساختار ظاهری نیز تفاوت های قابل توجهی با اتوبوس های فعلی خواهند داشت. یكی از این طرح های جدید از سوی «هاگ فراست» طراح برجسته یی ارائه شده است كه مفهومی كاملاً نوین برای سیستم حمل و نقل شهری تعریف كرده است. برخلاف مدل های قدیمی، این اتوبوس می تواند در كنار مسافران بار نیز حمل كند و بدین ترتیب نیاز به كامیون ها برای حمل و نقل درونی شهری كاهش قابل توجهی پیدا می كند. از آن گذشته موتور این اتوبوس نیز یا برقی یا هیدروژنی خواهد بود و از این رو هیچ خطر زیست محیطی نیز به دنبال نخواهد داشت. این اتوبوس قابلیت حمل تا 150 مسافر را داشته و این درحالی است كه 52 نفر از آنها در طبقه دوم حضور خواهند داشت.
تاریخ درج : 1387/9/30
منبع خبر :
نام : شهر :