دانش آی آر
طراحي و ساخت بسته جديد تشخيصي و درماني وزوز گوش
تعداد بازدید : 1188
شماری از پزشكان مركز تحقیقات گوش و حلق و بینی بیمارستان حضرت رسول اكرم (ص) اقدام به طراحی و ساخت بسته جدید تشخیصی و درمانی وزوز گوش با استفاده از تحریكات الكتریكی شنوایی و اكوستیكی كرده اند.
به گزارش خبرنگار ما رئیس این مركز و سرپرست تیم تحقیقاتی طراحی این بسته جدید در نشستی خبری افزود: كار مطالعاتی این بسته از سه سال گذشته اغاز شد.
دکتر محمد فرهادی گفت : این بسته جدید شامل طراحی سیستم نرم افزار ارزیابی و تشخیص وزوز گوش، شناسایی بخش فعال مغز هنگام وزوز گوش با همپوشانی پت اسكن و با MRI مغز و سیستم سخت افزار تحریك كننده برای سركوب صدای وزوز با شاخص های تعریف شده است.
وی افزود: یكی از دستاوردهای این مطالعه طراحی سیستم نرم افزاری است كه در ان علاوه بر اطلاعات جسمی و روانی ،مشخصات وزوز شامل شدت ، فركانس ، نوع و مدت ان، ثبت می شود. دکتر فرهادی گفت.. مرحله ازمایشی این سیستم روی تعدادی از كارگران یكی از واحدهای صنعتی انجام شده است.
رئیس مركز تحقیقات گوش، حلق وبینی طراحی نرم افزاری برای شناسایی و دسترسی به بخش فعال مغز در جریان وزوز را از دیگر دستاوردهای این طرح مطالعاتی بیان و تصریح كرد: در این نرم افزار می توان با هم پوشانی تصاویر پت اسكن با ام ار ای مغز بیمار مبتلا به این عارضه ، مركز فعال مغز هنگام وزوز را شناسایی كرد.
دکتر فرهادی گفت : این نرم افزار طراحی شده برای دیگر بیماریها نیز قابل استفاده است .
وی افزود : طراحی و ساخت سخت افزار تحریك كننده الكتریكی از دیگر دستاوردهای بسته جدید تشخیصی و درمانی وزوز گوش است كه در ان تحریكات الكتریكی و اكوستیكی با شاخص های مختلف از طریق مجرای گوش خارجی القا می شود .
رئیس مركز تحقیقات گوش ، حلق وبینی با بیان اینكه در اجرای این طرح دو هزار پرونده مربوط به مبتلایان به وزوز گوش داشتیم گفت : وزوز گوش 65 در صد از این بیماران در 8تا 12جلسه نیم ساعته "خیلی كم" و در حدود 10 درصد كاملا كنترل شد و در دیگر موارد تغییری انجام نشد.
دکتر فرهادی افزود : بسته جدید تشخیصی و درمانی وزوز گوش ثبت اولیه شده است و منتظر طی مراحل بعدی ان هستیم .
در این نشست علاوه بر دكتر فرهادی رئیس مركز تحقیقات گوش ، حلق و بینی بیمارستان حضرت رسول اكرم (ص) ، دكتر محمودیان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران مجری طرح و دیگر دست اندرکاران این طرح حضور داشتند.
وزوز احساس صدا در گوشها و یا در سر بدون منشاء خارجی است كه موجب بسیاری از اختلال های روحی و روانی می شود .
تاریخ درج : 1387/9/24
منبع خبر :
نام : شهر :