دانش آی آر
استفاده از نرم افزارهاي متن باز براي كاهش هزينه
تعداد بازدید : 609

با توجه به شرایط اقتصادی، بسیاری از شركت ها از هزینه های تكنولوژی اطلاعات می كاهند و كمبود بودجه باعث شده كه برخی از شركت ها به نرم افزارهای متن باز رو آورند.
 

با توجه به شرایط بداقتصادی بسیاری از شركت ها از هزینه های تكنولوژی اطلاعات می كاهند. بنابر گزارش شركت تحقیقاتی IDC هزینه های تكنولوژی در سال 2009 تا9/0درصد كاهش می یابد.
اوضاع در اواخر سال 2008 چندان خوش بینانه به نظر نمی رسد،تحقیقات شركت ChangeWave Research در ماه اكتبر حاكی است كه فروش نرم افزارهای شركتی به پایین ترین سطح خود رسیده است حدود 40درصد از 1841 مشتریان شركتی كه در این تحقیق مشاركت داشتند تصریح كردند كه در سه ماه آینده مخارج خرید نرم افزار را كاهش خواهند داد.

كمبود بودجه باعث شده كه برخی از شركت ها به نرم افزارهای متن باز رو آورند. اگرچه شركت ها از نرم افزارهای متن باز برای مدیریت كامپیوترهای میزبان و سیستم های مدیریت پایگاه های اطلاعاتی خود استفاده گسترده می كنند، اما این نرم افزارها در حوزه های جدیدی همچون همكاری، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیرهء عرضه نیز راه باز كرده است.

فروشندگان نرم افزارهای متن باز بیشتر بابت پشتیبانی و یا اضافه كردن امكانات به نرم افزارهای مجانی درآمد كسب می كنند. بزرگ ترین شركت تجاری در حوزهء نرم افزارهای متن باز Red Hat می باشد كه نرم افزارهای متنوع همچون Linux را به فروش می رساند. شایان ذكر است كه در حوزهء سیستم عامل كامپیوترهای میزبان Linux از دیگر رقبایش پیشی می گیرد. در تحقیقی كه شركت گارتنر در سال 2008 انجام داد از میان 274 شركت، 52درصد از نرم افزارهای متن باز استفاده می كنند.
تاریخ درج : 1387/9/13
منبع خبر :
نام : شهر :