دانش آی آر
کنترل اختلالات مغزي سربازان با کلاهخودهاي مجهز به حسگر
تعداد بازدید : 666
 
 

با استفاده از کلاهخودهای مجهز به حسگر، سرباز می تواند تاریخچه تمامی انفجاراتی را که در معرض آن قرار گرفته است را در حسگرهای کلاهخود خود ذخیره کند.

محققان قصد دارند با استفاده از حسگرهایی که در درون کلاهخودهای ارتشی قرار خواهند گرفت به ثبت میزان شدت و قدرت امواج انفجاری که سرباز را تحت تاثیر خود قرار داده اند پرداخته و از این اطلاعات در درمان اختلالات احتمالی استفاده کنند.
محققان به منظور کاهش صدمات مغزی در سربازان اقدام به تولید کلاهخودهایی کرده اند که با داشتن حسگرهایی بسیار حساس قادر به ردیابی و جمع آوری اطلاعات ناشی از انفجار خواهد بود.
به گفته محققان کلاهخودها در عین اینکه در مقابل انفجار و عبور امواج ضربتی از مغز محافظت خواهند کرد در قسمت زیرین خود ایجاد امواجی خواهد کرد که می تواند بر روی مغز همان تاثیری را بگذارد که امواج انفجاری بر سطوح حفاظت نشده خواهند گذاشت.
به همین منظور با استفاده از این کلاهخودهای مجهز به حسگر، یک سرباز می تواند تاریخچه تمامی انفجاراتی را که در معرض آن قرار گرفته است را در حسگرهای کلاهخود خود ذخیره کرده و در صورت بروز اختلالات مغزی در آینده می توان از این اطلاعات برای سنجش میزان شدت و قدرت انفجار استفاده و درمانی مناسب اختلال مغزی فرد را ارائه کرد.
به گفته محققان این نمونه توسط موسسه تحقیقاتی نیروی دریایی ایالات متحده در حال حاضر در حال تکمیل بوده و پس از تکمیل می تواند نقش موثر در درمان انواع اختلالات مغزی ایجاد شده در سربازان و یا پیشگیری از اختلالاتی که در آینده احتمال بروز خواهند داشت، داشته باشد.

تاریخ درج : 1387/9/12
منبع خبر :
نام : شهر :