اخبار
منبع :
قرآن منسوب به دستخط مبارک حضرت علی (ع) در گنجینه قرآن و نفایس آستان قدس رضوی نگهداری می شود.
به گزارش شبکه خبر ، مسئول گنجینه قرآن و نفایس آستان قدس رضوی گفت : این قرآن درابعاد 25 در 16 سانتیمتر و در 68 صفحه روی پوست آهو و به خط کوفی نوشته شده است. 

علی اصغر رحمتی افـزود : هر صفحه این مصحف شریف 15 سطر دارد که بـا اعراب ، اعجـام و تنوین کتابت شده است. 

وی گفت : این مصحف شریف دربر دارنده چهار جزء دوازدهم تا شانزدهم شامل سـوره هـای هود، یوسف ، رعد ، ابراهیم ، حجر ، نحل ، اسراء و کهف است. 

مسئول گنجینه قرآن و نفایس آستان قدس رضوی افزود: درآخرین صفحه این قرآن دستخطی در دو سطر وجود دارد که مشخص می کند این مصحف شریف را حضرت امام علی (ع) کتابت کرده است. 

شاه عباس صفوی این قرآن را درسال 79 هجری قمری به بارگاه ملکوتی امـام رضا (ع) هدیه کرده و وقف نامه آنرا شیخ بهایی نوشته است.

طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازیجدیدترین اخبار

نام : *

پیغام : *

 
سیستم تعمیر و نگهداری بهبود - PM