دانش آی آر
ساخت دندان با استفاده از سلول هاي بنيادي
تعداد بازدید : 320
تحقیقات بافتی روی موشها نشان می دهد ساخت یا بازسازی دندان ها با استفاده از سلولهای بنیادی امکان پذیر است.
به نوشته شماره امروز روزنامه لوموند در اینترنت ،شرکت کنندگان در کنفرانس سلولهای بنیادی دندان در موسسه فرانسوی پژوهشهای دندانپزشکی اعلام کردند تحقیقات تجربی مهندسی بافتی روی موشها موجب شده ساخت دندان با استفاده از سلولهای بنیادی در اینده امکان پذیر شود. از سالها پیش سلولهای بنیادی بعنوان ابزاری برتر در طب ترمیمی مورد استفاده قرار گرفته است.تحقیقان انجام شده روی موش نشان می دهد بازسازی دندان تخریب شده افراد بزرگسال با کمک سلولهای بنیادی در اینده ممکن خواهد شد.
هرچند هنوز با توجه به شکل دندان و اجزای متفاوت تشکیل دهنده ان چالش های اساسی مطرح است با این حال تحقیقات در این زمینه امیدبخش بوده است.
پژوهشگران برای پیشبرد تحقیقات خود از دندان عقل و بانکهای سلول های بنیادی در دندان های شیری استفاده می کنند.
تاریخ درج : 1387/6/29
منبع خبر :
نام : شهر :