اخبار
منبع :
 
 

چنانچه دمای این رخداد به دمای مطلوب سرمای مورد نظر سیستمهای سرما ساز باشد، می توان این روش را جایگزین شیوه های قدیمی تولید سرما کرد.

دانشمندان به کمک مولکولهایی که پلیمرهای قطبی نام دارند شیوه جدیدی را در صنعت سرماسازی ابداع کنند.
عملکرد این شیوه ایجاد متوالی میدان الکتریکی در مولکولهایی که پلیمر قطبی نام دارند بوده که از این طریق سرمایی ده بار بیشتر از سرما سازهای معمولی ایجاد می کند.
این سیستم جدید انرژی سرماسازی خود را از مرتب و یا نامرتب بودن مولکولهای پلیمر به دست می آورد. این پلیمرها در سطح یک نوار بسیار باریک به ضخامت یک میلیونیم متر پخش شده اند.
با قرار گرفتن پلیمرها در یک میدان الکتریکی مولکولهای آن به صورت خودکار به صف می شوند که در نتیجه آن گرما ایجاد خواهد شد. در عین حال با قطع شدن میدان الکتریکی مولکولها دوباره به شکل بی نظم اولیه در آمده که نتیجه این پدیده ایجاد سرما خواهد بود.
چنانچه دمای این رخداد به اندازه دمای مطلوب سرمای مورد نظر سیستمهای سرما ساز باشد، می توان این روش را جایگزین شیوه های قدیمی تولید سرما کرد.
این فناوری جدید می تواند در محصولات انعطاف پذیر مانند لباسهای سرماساز نیز استفاده شود. همچنین باعث کاهش 15 درصد از میزان مصرف انرژی در سیستم های سرد کننده مانند یخچال و یا کولر شود.
عملکرد سیستمهای رایج سرماساز به این گونه است که مواد سرماساز در آنها تحت فشار قرار گرفته و سپس در شبکه هایی به چرخش در می آیند تا هوای گرم موجود در محیط را رانده و هوای سرد را جایگزین سازند.
این مواد در گذشته موادی شیمیایی و ناسالم بودند که با وجود جایگزین شدن آنها توسط مواد بی خطر، هنوز مشکل ایجاد صدای زیاد و مصرف بالای انرژی دراین سیستم ها باقی مانده است.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

جدیدترین اخبار

نام : *

پیغام : *