دانش آی آر
توليد جامع ترين نرم افزار فلسفي
تعداد بازدید : 742
جامع ترین نرم افزار فلسفی با عنوان كتابخانه حكمت اسلامی تولید شد.
به گزارش شبکه خبر، نرم افزار فلسفی حاوی متن كامل 259 جلد در قالب 210 عنوان كتاب به همت پژوهشگران مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسلامی قم  تولید شد.

كتابخانه حكمت اسلامی دربرگیرنده كتابها و مقالا تی به سه زبان فارسی ،عربی و انگلیسی است و شامل موضوعاتی ازجمله منطق ، تاریخ،  فلسفه، حكمت افلاطونی و نوافلاطونی، حكمت مشائی، اشراق و متعالیه را بررسی می كند.

علاوه بر آثار فلاسفه مسلمان،  آثار بزرگانی همچون ارسطو، افلا طون و فلاسفه نوافلاطونی ،همچنین فلاسفه غرب نظیر كانت ، دكارت، بركلی ، هیوم ، میل ، نیچه ، اسمیت ،هابز، بیكن و آگوستین نیز به صورت ترجمه شده در این نرم افزار ارائه شده است.
تاریخ درج : 1387/5/27
منبع خبر :
نام : شهر :