دانش آی آر
تغييرات در انجمن مديريت پروژه ايران
تعداد بازدید : 841
مجمع فوق العاده انجمن مدیریت پروژه ایران در تاریخ 14-شهریور-85در راس ساعت ??:?? تشكیل گردید و اساسنامه انجمن اصلاح گردید. در جلسه مجمع عمومی انجمن نیز هیات مدیره انجمن ترمیم گردید و افراد ذیل به ترتیب آرا به عضویت هیات مدیره انجمن درآمدند: 1. بهزاد آدرم - عضو 2. حبیب الله بیطرف - عضو 3. محمد ابراهیم محجوب - عضو 4. سعید مرجوی - عضو علی البدل 5. سهیل جعفری - عضو علی البدل 6. ناصر نصراللهی - عضو علی البدل 7. بیژن نامی - عضو علی البدل بدین ترتیب هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران كه پس از اصلاح اساسنامه دارای ? عضو اصلی و پنج عضو علی البدل میباشد بقرار ذیل برای مدت یكسال دیگر فعالیت خواهند نمود: آقای مهندس فرهاد نصرا... پور - عضو آقای دكتر محمد حسین صبحیه - عضو آقای دكتر محمد حامد امام جمعه زاده - عضو آقای دكتر احد نظری - عضو آقای دكتر حسین اسلامی - عضو آقای دكتر مهران سپهری - عضو آقای مهندس بهزاد آدرم - عضو آقای مهندس حبیب الله بیطرف - عضو آقای دكتر محمد ابراهیم محجوب - عضو آقای مهندس جلال جلالیان - عضو علی البدل اول آقای مهندس سعید مرجوی - عضو علی البدل دوم آقای مهندس سهیل جعفری - عضو علی البدل سوم آقای مهندس ناصر نصراللهی - عضو علی البدل چهارم آقاب مهندس بیژن نامی - عضو علی البدل پنجم
تاریخ درج : 1385/6/19
منبع خبر :
نام : شهر :