اخبار
منبع :

تولید و مصرف مواد غذایی دست کاری شده ژنتیکی باعث کاهش خطرات زیست محیطی ناشی از مصرف آفت کش ها و کودهای شیمیایی می گردد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، علیرضا حق پرست، عضو گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در مقاله خود به عنوان میزان آگاهی و نظرات جامعه دانشگاهی نسبت به استفاده از مواد غذایی دستکاری شده ژنتیکی افزود: در حال حاضر با توجه به افزایش بی رویه جمعیت و نیاز به تامین مواد غذایی این جمعیت رو به تزاید زیست فناوری کشاورزی مورد توجه خاص است.

همچنین، محصولات تراریخته گوناگون پر محصول و مقاوم کشاورزی مانند ذرت، برنج، گندم، گوجه فرنگی تولید و استفاده از تکنیک های نوین زیست فناوری در افزایش تولید شیر و گوشت دام موثر واقع شده اند.

وی گفت: میزان آگاهی جامعه از مواد غذایی تغییر یافته ژنتیکی و تمایل آنها نسبت به استفاده از آنها در رژیم غذایی دارای اهمیت است.

وی عنوان کرد: ایران از جمله کشورهای در حال توسعه نیازمند به این صنعت جهت رشد اقتصادی و افزایش کیفیت مواد غذایی و صرفه جویی در مصرف کودهای شیمیایی و آفت کش هاست.

یادآور می شود، تولید و مصرف مواد غذایی دست کاری شده ژنتیکی باعث کاهش خطرات زیست محیطی ناشی از مصرف آفت کش ها و کودهای شیمیایی گردیده و رشد صنعت تولید مواد غذایی را سبب گردد.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

جدیدترین اخبار

نام : *

پیغام : *