دانش آی آر
شاعر اصفهاني ترجمه دعاي ندبه را به نظم کشيد
تعداد بازدید : 801
شاعری خوش ذوق در اصفهان ترجمه دعای ندبه را به نظم كشیده است.
منصور مقدم گفت: این سروده در 213 بیت و بر وزن مثنوی است .
منصورمقدم دبیرآموزش وپرورش است و پیش از این ترجمه دعای عهد را نیز به نظم درآورده است.
تاریخ درج : 1387/5/2
منبع خبر :
نام : شهر :