دانش آی آر
تجديد نظر سازمان حسابرسي در برخي از استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
تعداد بازدید : 714

تجدید نظر سازمان حسابرسی در برخی از استانداردهای حسابداری و حسابرسی

تاریخ: 1/3/1387

شماره: 410/87

قابل توجه اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

با سلام،

اخیراً سازمان حسابرسی نسبت به تجدید نظر در برخی از استانداردهای حسابداری و حسابرسی و نیز تدوین استانداردهای جدید به‌شرح زیر اقدام نموده است. مطالعه متن كامل استانداردهای مزبور جهت بكارگیری آنها به اعضای جامعه توصیه می‌شود:

استانداردهای حسابداری:

1-     تجدید نظر استاندارد حسابداری 11 با عنوان "دارائیهای ثابت مشهود" تاریخ اجرا: صورتهای مالی كه دوره مالی آنها از 1/1/1386 و بعد از آن شروع می‌شود.

2-     تجدید نظر استاندارد حسابداری 12 با عنوان " افشای اطلاعات اشخاص وابسته" تاریخ اجرا: صورتهای مالی كه دوره مالی آنها از 1/1/1386 و بعد از آن شروع می‌شود.

3-     تجدید نظر استاندارد حسابداری 17 با عنوان "دارائیهای نامشهود" تاریخ اجرا: صورتهای مالی كه دوره مالی آنها از 1/1/1386 و بعد از آن شروع می‌شود.

4-     استاندارد حسابداری 29 با عنوان "فعالیتهای ساخت املاك" تاریخ اجرا: صورتهای مالی كه دوره مالی آنها از 1/1/1386 و بعد از آن شروع می‌شود.

استانداردهای حسابرسی:

1-     تجدید نظر بخش 20 استانداردهای حسابرسی با عنوان "هدف و اصول كلی حسابرسی صورتهای مالی" : تاریخ اجرا برای حسابرسی صورتهای مالی كه دوره مالی آنها از 1/1/1386 و بعد شروع می‌شود.

2-     تجدید نظر بخش 22 استانداردهای حسابرسی با عنوان "كنترل كیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی" : تاریخ اجرا برای حسابرسی صورتهای مالی كه دوره مالی آنها از 1/1/1386 و بعد شروع می‌شود.

3-     تجدید نظر بخش 23 استانداردهای حسابرسی با عنوان "مستند سازی" : تاریخ اجرا برای حسابرسی صورتهای مالی كه دوره مالی آنها از 1/1/1386 و بعد شروع می‌شود.

4-     تجدید نظر بخش 5-31 استانداردهای حسابرسی با عنوان "شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت". تاریخ اجرا: برای حسابرسی صورتهای مالی كه دوره مالی آن از 1/1/1387 و پس از آن شروع می‌شود.

5-     بخش 33 استانداردهای حسابرسی با عنوان "روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی".  تاریخ اجرا: برای حسابرسی صورتهای مالی كه دوره مالی آن از 1/1/1387 و پس از آن شروع می‌شود.

محمد حجی

عضو هیات‌مدیره

تاریخ درج : 1387/3/20
منبع خبر : سايت جامعه حسابداران رسمي ايران
نام : شهر :