دانش آی آر
دکتر مهدي محبتي در همايش " عطار به روايت شفيعي کدکني" گفت: منطق الطير از لحاظ ساختاري دو اشکال عمده دارد
تعداد بازدید : 704
دکتر مهدی محبتی در همایش روز گذشته شهر کتاب با عنوان" عطار به روایت شفیعی کدکنی" گفت : منطق الطیر از لحاظ ساختاری دو اشکال عمده دارد که همچین مشکلی در مصیبت نامه نیست.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ادبی گروه فرهنگی هنری باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" دکتر مهدی محبتی در خصوص مصیبت نامه و درد جاودانگی گفت:برتری مصیبت نامه از حیث ساختار بیرونی و محتوای درونی است به عنوان آخرین کتاب عطار،مصیبت نامه برترین منظومه او است.در میان 12 اثر عطاریکی منطق الطیر و دیگری مصیبت نامه جزو شاهکارهای ژرف روح بشری هستند و من فکر می کنم کلیه آثار عطارنوعی دغدغه برای گذشت او از ظاهر جهان و رسیدن به سکوت است. آدمی تا گرفتار ظاهر است و در قلمرو حس مشغول است امکان خلود ندارد. تمام زندگی عطاربیان همین نکته است.
وی افزود :در فرهنگ ما اقبال شایانی از منطق الطیر شده اما مصیبت نامه آنطور که باید شناخته شده نیست. درصورتیکه مصیبت نامه بر منطق الطیر رجحان دارد.هرچند سلوک عطاربه قول مولانا سخن فراق است، مولانا می گوید :سنایی و عطار از فراق می گویند و ما از وصال.
محبتی در رابطه با درد جاودانگی در اشعار عطار گفت:عطار مرد درد است. در حقیقت تمام زندگی عطارسفر به سمت درک این نکته است که درک هستی در ظاهرنیست بلکه در باطن و درون است.
محبتی به مقایسه دو اثر منطق الطیر و مصیبت نامه پرداخت و گفت: منطق الطیر از لحاظ ساختاری دو اشکال عمده دارد که همچین مشکلی در مصیبت نامه نیست.اولین اشکال در سفری است که مرغان آغاز می کنند که این سفر ، سفری منسجم و واحد نیست. به این معنا که انبوهی از مرغان با اهداف مختلف جمع شدند تا به سیمرغ رسند،در پایان به مقصدی می رسند به نام سیمرغ.در اکثر تالیف ها سیمرغ همان حق تعالی است. یعنی سیمرغ در نهایت، خود را در آیینه حق تعالی می بینند. در صورتیکه سیمرغ منطق الطیر یکی از جلوه های حق است نه تمام حق تعالی. اگر سیمرغ را خود حق تعالی در نظر بگیریم مشکلاتی ایجاد می شود.اما اگر سیمرغ به عنوان جبرئیل یا عقل کل در نظر گرفته شود این اشکال ایجاد نمی شود.
"هانری کربن " و " تقی پورنامداریان" به این مسئله پرداخته اند که سیمرغ منطق الطیر خود حق تعالی نیست، بلکه جلوه ای از حق تعالی است.
دکتر محبتی در پایان اظهار داشت : رهبری مرغان ونوع انتخاب هدهد به عنوان رهبر از طریق قرعه خالی از اشکال نیست.قرعه در عین اینکه ساده ترین راه است بهترین راه نیست، که البته قرعه نوعی نمایش است و هد هد از قبل انتخاب شده اما آیا این انتخاب از طریق قرعه می تواند آن کارایی را در سلوک هنری داشته باشد. آیا عطار این قرعه را از خود گرفته؟ این مسئله قابل تامل است.
تاریخ درج : 1387/1/22
منبع خبر :
نام : شهر :