دانش آی آر
حسين كلباسي:بزرگترين خدمت فلسفه، عمق بخشيدن به فرهنگ است
تعداد بازدید : 468
حسین كلباسی نقش فلسفه را در تحكیم پایه های فرهنگی جامعه غیرقابل انكار دانست. این مدرس فلسفه در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان درباره نسبت فلسفه و فرهنگ، نخستین عرصه حضور فلسفه را در فرهنگ دانست و خاطرنشان كرد: «خلاف باور برخی كه فلسفه را مجموعه ای از گزاره ها و مفاهیم نظری محض می دانند، جنبه های نظری فلسفه برای تحكیم پایه های عملی آن است، گو این كه خود فرهنگ هم یك مقوله عملی صرف نیست؛ زیرا بیش از آن كه در ظواهر خود را نشان دهد، در شخصیت افراد لانه می كند. بیشترین رابطه فلسفه در حوزه های انسانی با حوزه فرهنگ است. بزرگ ترین خدمت فلسفه، عمق بخشیدن به فرهنگ است و فرهنگی كه عمق نداشته باشد، حیات متزلزلی خواهد داشت.» كلباسی تأكید كرد: «فلسفه فراتر از مجموعه ای از استدلال هاست. فلسفه عین تفكر است. اگر تمدن با تفكر فلسفی مجهز شود، بقای خود را تضمین كرده است؛ زیرا فلسفه امری جاودانه است كه تابع تحولات موقتی و رویدادهای روزمره نیست.
متولیان آموزش و فرهنگ باید به این ویژگی فلسفه توجه داشته باشند.» او با بیان این كه وظیفه ما معرفی میراث حكمی و احیای ظرفیت های فلسفی مان است، تصریح كرد: «فلسفه در سنت های دینی عرفانی ما ریشه دارد و نباید تصور شود صرفاً محصول تفكر یونانی است. درست است كه یونانیان در گسترش فلسفه نقش مهمی داشتند؛ اما قبل از آن، مشرق زمین و روح تمدن ایرانی است كه با تفكر عرفانی رابطه نزدیكی دارد.»
تاریخ درج : 1386/10/18
منبع خبر : روزنامه ابرار
نام : شهر :