دانش آی آر
قابل توجه كليه متخصصين و خبرگان علم لجستيك و زنجيره تامين
تعداد بازدید : 185
با توجه به كثرت متقاضیان جهت اخذ مشاوره و اجرای پروژه های پژوهشی همچنین به منظور ایجاد بانك اطلاعاتی خبرگان و مشاوران نظام مدیریت زنجیره تامین و صنعت لجستیك ، انجمن لجستیك ایران از تمامی متخصصین و مجربین پیرامون پروژه های طراحی سیستم های زنجیره عرضه و مباحث لجستیكی ( حمل و نقل ، انبارش ، بسته بندی ، تداركات و سفارش گذاری ، زنجیره ارزش و جریان اطلاعات ، مدیریت موجودی ، پشتیبانی تولید و . . . ) كه علاقمند به همكاری می باشند دعوت به عمل می آورد كه با مراجعه به انجمن لجستیك ایران ، مشخصات خویش را در فهرست نخبگان این علم درج نمایند . آدرس : نمایشگاه بین المللی تهران ، پاركینگ غربی تلفن : 3-22662481 نمابر : 22662484
تاریخ درج : 1385/4/27
منبع خبر : دبيرخانه انجمن لجستيك ايران
نام : شهر :