دانش آی آر
مترجم کتاب فلسفه لايب‌نيتس: انديشه لايب‌نيتس براي فهم فلسفه مدرن ضروري است
تعداد بازدید : 615
فاطمه مینایی، مترجم کتاب "فلسفه لایب‌نیتس"، عصر امروز در نشستی که با حضور دکتر کریم مجتهدی و دکتر غلامعلی حداد عادل در شهر کتاب مرکزی برای این کتاب برگزار شده بود، گفت: شناخت فلسفه لایب‌نیتس برای درک شرایط فلسفه جدید و زمینه‌های اندیشه کانت ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مینایی سخن خود را با اشاره به اهمیت لایب‌نیتس در قرنهای 17 و 18 میلادی آغاز کرد و گفت: این دوران از غنی‌ترین دوره‌های تاریخ فلسفه غرب است و لایب نیتس که متولد 1646 در آلمان است از جوانی آثار بیکن و دکارت را می‌خواند و با اسپینوزا ملاقات می‌کند. او همچنین بر خلاف روح زمانه آثار آباء کلیسا و قدما را می‌خواند و از این حیث قابل مقایسه با هگل است.

وی سپس به نظام اندیشه لایب نیتس اشاره کرد و گفت: در نظام اندیشه او عناصر و مؤلفه‌های فراوانی از پیشینیان یافت می‌شوند. او سعی می‌کند افراطهای فکر دکارتی در طرد گذشتگان را جبران کند و تبیین مکانیکی دکارتی را نمی‌پسندد. به همین جهت به نقد اصول دکارتی از یکسو و نقد مبانی تجربه‌گرایی در "جستار در فهم بشر" لاک می‌پردازد. فلسفه او از طریق کریستین ولف به فضای دانشگاهی آلمان راه پیدا می‌کند و خواب جزمی کانت نیز همین خواب لایب‌نیتسی است.

مینایی شناخت فلسفه لایب نیتس را در درک شرایط فلسفه جدید و زمینه‌های کانت ضروری دانست و گفت: لایب نیتس از جنبه‌های فراوان بر فکر فلسفی و علوم جدید تأثیر گذاشته است که تأثیر غیرمستقیم او بر منطق جدید و خواست او در تأسیس الفبای فکر بشری و دستگاه علائم مابه ازاء تصورات بسیط یکی از آنهاست.

وی سپس به زمینه‌های مورد توجه فلسفه لایب‌نیتس برای ایرانیان اشاره کرد و گفت: به دلیل آشنایی عمیق لایب نیتس با فلسفه‌های کلاسیک و یونانی می‌توان تحول نظام فکری ارسطویی درفلسفه او را با تحول آن فلسفه در سنت اسلامی مقایسه کرد، ضمن آنکه لایب نیتس از طریق توماس آکویناس با ابن‌سینا آشنا بوده است. همچنین مونادشناسی لایب نیتس شبیه بحث کثرت در وحدت و وحدت در کثرت در میان فیلسوفان مسلمان است، شاید به همین جهت باشد که لایب نیتس درشمار نخستین فیلسوفان عصر جدید است که مورد توجه ایرانیان قرار گرفته است و در گفتگوی بدیع الملک با مدرس زنوزی به او اشاره رفته است.

وی در پایان به ساختار کتاب رابرت لتا اشاره کرد و گفت: این کتاب اولین شرح جامع فلسفه لایب نیتس است که در سال 1898 به انگلیسی منتشر شده است و تا کنون از منابع سودمند برای شناخت فلسفه او به شمار می‌رود. این کتاب از چهار فصل و پنج پیوست تشکیل شده است که به زندگی و فعالیتهای علمی او، اصول فلسفه او، رابطه فلسفه با اصول ریاضیات، ارزیابی انتقادی فلسفه او و چند نوشته از خود لایب نیتس پرداخته است.

تاریخ درج : 1386/8/30
منبع خبر :
نام : شهر :