دانش آی آر
ميزگرد تخصصي حمل و نقل دريايي ايران و جهان: قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدات
تعداد بازدید : 717

مباحثین :
 _ جناب آقای دكتر مظاهری رئیس محترم گروه حمل ونقل و تكنولوژی دریایی پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
 _ جناب آقای شمس الهی مدیر دفتر مطالعات بازار و روابط مشتریان كشتیرانی ج. ا. ایران
_ جناب آقای حسن زاده رئیس محترم اداره بررسی های اقتصادی سازمان بنادر و كشتیرانی
 _ جناب آقای محزون مدیر كل محترم دفتر امور راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه ریزی


محورهای میزگرد:
_ صنعت دریانوردی ایران و جهان ، حال و آینده
_ مزیت های حمل و نقل دریایی و مقایسه با سایر روش های حمل 
_ نقاط قوت و ضعف، فرصتها و چالشهای صنعت دریانوردی

 زمان: سه شنبه 1/8/86 ساعت 10
مكان: موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی ـ طبقه سوم - سالن جلسات

تاریخ درج : 1386/7/29
منبع خبر :
نام : شهر :