دانش آی آر
نوزده موسيقي تازه براي راديو و تلويزيون ساخته شد
تعداد بازدید : 343

نوزده اثر جدید موسیقیایی در مركز موسیقی سرود صداوسیما تولید شد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، 19 اثر جدید موسیقیایی در مراكز كردستان، لرستان، گلستان، بوشهر، گیلان، مهاباد، كرمانشاه، قم و اصفهان تولید شده است. این آثار موسیقیایی با عناوین «هه لپه ركی» و «بریندرام» از كردستان، «شوق سفر» و «گل‌های بهار» در لرستان، «بیكه حالان»، «سحرده» و«گچ پلك» از گلستان، «من خدا را دوست دارم» و «فانوس» در بوشهر «بیگیفته دیل»،«واجامودیهاتی» و «پی‌كشیم» از گیلان، «سیران بهار»، «اشر كرمانشاه» و «بیستون» از كرمانشاه، «رسوای دل» و «نوازش نسیم» در مهاباد و «سرزمین یاس»در مركز قم ساخته شده است.

این آثار موسیقیایی با ساختارهای محلی، كودك و نوجوان، محلی - مقامی، سنتی، اركسترال، پاپ بوده و مضامینی عرفانی، اجتماعی، جشن و اعیاد، تشویق به زندگی، اتحاد ملی و انسجام اسلامی، بهار، شادی، توصیف شهر قم و كار و تلاش را در برداشته است.

تاریخ درج : 1386/6/28
منبع خبر :
نام : شهر :