دانش آی آر
كتاب الامام علي عليه السلام و مشكلة نظام الحكم منتشر شد.
تعداد بازدید : 565

كتاب الامام علی علیه السلام و مشكلة نظام الحكم اثر دكتر محمد طی استاد دانشگاه لبنان و متخصص در امور حقوقی ازسوی مركز الغدیر للدراسات الاسلامیه منتشر شد.

كتاب
در باره نظام حكومتی امام علی علیه السلام و موقعیت آن میان نظامهای قدیم و جدید حكومتی
است. مؤلف به معرفی نقاط قوت و ضعف این حكومت، كه با تجربه بشر در طول قرون سنجیده
می شود، می پردازد. نگارنده معتقد است: راهكارهایی كه امام(ع) برای روابط میان حاكم و
محكوم عرضه كرده، با مرور زمان كهنه نشده، فراتر از دستاوردهای تجربی انسان و نظامهای
معروف حكومتی است. گرچه بهره گیری از امام - به عنوان شخصیتی عظیم و برتر - برای دنیا و
مسلمانان ممكن نشد و حكومت آن حضرت دیری نپایید، اما بر پژوهشگران و مورخان است كه
اندیشه و ساختار ارائه شده از سوی حضرت را، یافته و در اختیار بشر نهند، تا رهنمودی در زمینه
نظام و اخلاق سیاسی باشد.

تاریخ درج : 1386/5/16
منبع خبر :
نام : شهر :