مقاله ها
نویسنده : احمد كوچكزاده-صابر ساعتی
نویسنده : بابک کریمی دهکردی - مرتضی کلاهدوزان - محمد فاروق حسینی - ابوالفضل مهین راد
نویسنده : S. Z. BAI
نویسنده : A. S. PRAJAPATI
نویسنده : J. J. BUCKLEY AND E. ESLAMI
نویسنده : E. SHIVANIAN، E. KHORRAM AND A. GHODOUSIAN
نویسنده : T. FUNIOKOVA
نویسنده : S. Z. BAI
نویسنده : P. DHEENA AND S. COUMARESSANE
نویسنده : M. R. SAFI، H. R. MALEKI AND E. ZAEIMAZAD
نویسنده : A. K. SHYAMAL AND M. PAL
نویسنده : S. B. HOSSEINI، D. O‘REGAN AND R. SAADATI
نویسنده : C. -H. YAN AND J. -X. FANG
نویسنده : A. NARAYANAN، S. VIJAYABALAJI AND N. THILLAIGOVINDAN
نویسنده : I. M. HANAFY، A. M. ABD EL-AZIZ AND T. M. SALMAN
نویسنده : A. BORUMAND SAEID
نویسنده : A. JAIN
نویسنده : DANESHGAR A.،HASHEMI A
نویسنده : K. HUR، S. Y. JANG AND H. W. KANG
نویسنده : B. DAVVAZ AND P. CORSINI
نویسنده : M. RAFI AND M. S. M. NOORANI
نویسنده : F. -G. SHI
نویسنده : K. H. KIM، Y. B. JUN AND Y. H. YON
نویسنده : S. RAMEZANZADEH، M. MEMARIANI AND S. SAATI
نویسنده : M. A. YAGHOOBI AND M. TAMIZ
نویسنده : S. ABBASBANDY AND M. ALAVI
نویسنده : P. ISAAC
نویسنده : R. AMERI
نویسنده : M. M. ZAHEDI AND M. R. KHORASHADI-ZADEH
نویسنده : A. HASANKHANI AND H. SAADAT