صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
بیشترین بازدید
 
A.A.B/ فرآيند وينر و انتگرال تصادفي نسبت به آن (انتگرال ايتو)
 
برآورد واريانس به روش جک نايف در آمارگيريهاي چندچارچوبي
 
شاخصهاي توزيعها/ اندازه هاي متمايل به مركز، يا اندازه هاي مركزي
 
پردازش داده ها/ داده هاي کمي(نمودارها)
 
A.A.C/ بررسي و تحليل مدل هاي لگ خطي و لجستيك به فرم ماتريسي
 
شاخصهاي توزيعها/ اندازه هاي اختلاف از نرمال بودن
 
A.A.B/ نمونه گيري گيبس
 
A.A.B/ (برآورد طيفي سري هاي زماني مانا : تحولات اخير) spectral estimation of stationary time series: recent developments
 
پردازش داده ها/ داده هاي کمي(جدول ها)
 
رگرسيون استوار چند متغيره در يك بررسي آماري در آمريكا
 
روش كاپلان ماير در تحليل بقاء
 
A.A.B/ برآوردگر مينيماكس و پذيرفتني پارامتر تتا در توزيع دو جمله اي (Bin(n، teta تحت تابع زيان توان دوم لگاريتم خطا در فضاي پارامتري از پايين كراندار
 
A.A.B/ الگوريتم بوت استرپ بيزي
 
A.A.B/ آشنايي با الگوريتم بوت استرپ
 
A.A.B/ نمونه گيري خوشه اي سازوار براساس آماره هاي ترتيبي
 
گروه های علمی
 
برق
راه آهن
نساجي
نفت و گاز
آشپزي
آمار
آينده پژوهي
ادبيات
ارتباطات اجتماعي
اطلاعات عمومي
اقتصاد
الهيات و معارف اسلامي
اميرالمومنين علي(ع)
بازي هاي کامپيوتري
باستان شناسي
برنامه ريزي شهري
بسته بندي
بهداشت و درمان
بيمه
بيوتکنولوژي
پرستاري
پزشکي
پوست ومو
تئاتر
تارِيخ
تازه هاي علم
تجارت
تحقيقات
تربيت بدني و ورزش
تعاون
تعاون
تغذيه
توانبخشي
تکنولوژي
جغرافيا
حسابداري
حقوق
حوادث
حيات وحش
خودرو سازي
داروسازي
دامپزشکي
دندانپزشکي
ديرينه شناسي
رباتيک
روانشناسي
رياضيات
زبان و ادبيات آلماني
زبان و ادبيات انگليسي
زبان و ادبيات عرب
زبان و ادبيات فارسي
زبان و ادبيات فرانسه
زمين شناسي
زنان
زيست شناسي
ژنتيك
سياست
سينما
شعر
شيمي
شيمي
صنايع
صنايع دستي
صنايع غذايي
طب مکمل جايگزين
طراحي صنعتي
علوم اجتماعي
علوم تربيتي
علوم تغذيه
علوم دفاعي
علوم سياسي
علوم قرآن و حديث
علوم و مهندسي دريايي
عمران
عمومي
عکاسي
فضا
فلسفه
فن آوري
فنآوري لپ تاپ
فنآوري موبايل
فيزيک
گردشگري
لجستيک و حمل و نقل
مامايي
محيط زيست
مد و لباس
مديريت
مديريت پروژه
مديريت روابط كار
معدن
معماري
معماري منظر
منابع طبيعي و محيط زيست
مهندسي پزشكي
مهندسي فناوري اطلاعات
مهندسي هسته اي
مواد
موسيقي
مکانيک
نانو تکنولوژي
نجوم
نرم افزار
نرم افزار هاي بازمتن
نقاشي و گرافيک
نوآوري،کارآفريني و خلاقيت
هنر
هوا و فضا
ورزشي
کتابداري و اطلاع رساني
کشاورزي


ارسالي/ بررسي تاثير برخي عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر شهرنشيني در كشور، براساس اطلاعات سرشماري عمومي نفوس مسكن1385-با استفاده از تحليل رگرسيون چند متغيره (تحليل مسير) (آمار)
 
A.A.B/ (رده بندي توزيع هاي دو متغيره بر مبناي اطلاع متقابل) ON CLASSIFICATION OF BIVARIATE DISTRIBUTIONS BASED ON MUTUAL INFORMATION (آمار)
 
A.A.B/ (يك بازبيني مقايسه اي مدل هاي انتخاب در داده هاي با پاسخ طولي پيوسته همراه با انصراف) A COMPARATIVE REVIEW OF SELECTION MODELS IN LONGITUDINAL CONTINUOUS RESPONSE DATA WITH DROPOUT (آمار)
 
A.A.B/ (آزموني براي بررسي تصادفي بودن داده هاي پايدار) A RANDOMNESS TEST FOR STABLE DATA(آمار)
 
A.A.B/ (يك چگالي چوله نرمال جديد) A NEW SKEW-NORMAL DENSITY (آمار)
 
A.A.B/ (تفاوت هاي اجتماعي - اقتصادي سن زنان در ازدواج اول : تحقيقي بر روي ناحيه چوآدانگا بنگلادش) socio-economic differentials of female age at first marriage: a study of chuadanga district، bangladesh(آمار)
 
A.A.B/ (آزمون S براي تحليل شباهت و عدم شباهت ژن هاي مرتبط موروثي) a new s-test for haplotype analysis: concordace and discordance(آمار)
 
A.A.B/ (برآورد طيفي سري هاي زماني مانا : تحولات اخير) spectral estimation of stationary time series: recent developments(آمار)
 
A.A.B/ يك تقريب جديد براي توزيع صفر آماره اي آزمون نسبت درست نمايي براي بررسي k مشاهده دور افتاده در يك نمونه نرمال(آمار)
 
A.A.B/ برآوردگر مينيماكس و پذيرفتني پارامتر تتا در توزيع دو جمله اي (Bin(n، teta تحت تابع زيان توان دوم لگاريتم خطا در فضاي پارامتري از پايين كراندار (آمار)
 
A.A.B/ مقايسه روش هاي برآورد براي ناحيه هاي كوچك در برآورد نرخ بيكاري(آمار)
 
A.A.B/ (برآورد بيز تجربي در زنجيره ماركوف نامانا) empirical bayes estimation in nonstationary markov chains (آمار)
 
A.A.B/ (ويژگي هاي مدل هاي فرايند كاكس فضايي) properties of spatial cox process models(آمار)
 
A.A.B/ بازه هاي اطمينان آزاد توزيع براي چندك هاي جامعه بر اساس آماره هاي كرانگين در يك طرح چند نمونه اي (آمار)
 
A.A.B/ (برآورد مخاطره تجمعي در آميخته هاي شيميايي) cumulative risk estimation for chemical mixtures(آمار)
 
A.A.B/ برآوردگر مينيماكس خطي بريده ي تواني از پارامتر مقياس در فضاي پارامتري از پايين كراندار(آمار)
 
A.A.B/ گشتاورهاي متغير همراه ركورد كلاسيك و كران هاي ناپارامتري ميانگين تحت مدل فارلي - گامبل - مورگنشترن(آمار)
 
A.A.B/ برآورد پارامتر مقياس در يك زير خانواده نمايي از توزيع ها تحت تابع زيان متعادل وزني(آمار)
 
A.A.B/ تعيين اندازه نمونه يك آزمايه با استفاده از روش ليندلي(آمار)
 
A.A.B/ تحليل رگرسيوني تحت مدل گاوسي وارون در حالت مشاهدات مكرر(آمار)
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد