مقاله ها
نویسنده : مرکز مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک
نویسنده : -
مترجم : محمدباقر خوشنویسان
نویسنده : محسن بهرامی و سید حسین ساداتی
نویسنده : دكتر غلامرضا چالوك
نویسنده : دكتر علی اكبر پوری رحیم _ مهندس صادق شهریار
نویسنده : علی غنجال _ منیره متقی _ علی شمس نورائی
نویسنده : امین حكیم، حمید حكیم _ دانشگاه امام حسین (ع)- دانشكده و پژوهشكده علوم دفاعی و امنیت ملی
نویسنده : حسن ملا _ سازمان تحقیقات و خودكفایی نیروی زمینی سپاه
نویسنده : دكتر علی اكبر پوری رحیم-مهندس صادق شهریار
نویسنده : محمد مستبصری - سید محام الدین موسویان شیرازی
نویسنده : احمد فضائلی، علی ماهرالنقش
نویسنده : حسن ملا
نویسنده : سید مهدی علوی
نویسنده : برخیا عیمران