صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
بیشترین بازدید
 
دوزيستان
 
بافت
 
فرم هاي زيستي درجهان (قسمت دوم)
 
دايناسورها
 
عجيب ترين فرم هاي حيات (قسمت اول)
 
توصيف کلي مخروطيان ( Conifers) و جنس هاي اين راسته از رده بازدانگان
 
A.A.B/ بررسي اثر عصاره گل بابونه (Matricaria recutita) بر وابستگي به مرفين در حضور و متعاقب تخريب الكتريكي جزيي هسته پاراژيگانتوسلولاريس (PGi) در موش صحرايي نر بالغ
 
A.A.B/ کاربرد پادتن هاي پلي کلونال در اندازه گيري آبسيزيک اسيد در جلبک سبز تک ياخته اي دوناليه لا سالينا Dunaliella salina
 
A.A.B/ باززايي گياه دارويي کور .Capparis spinosa L با استفاده از کشت قطعات هيپوکوتيل
 
A.A.B/ مطالعه همزيستي قارچ هاي ميكوريزي آربوسكولار با چند کلن صنوبر (Populus sp) در گيلان
 
A.A.B/ مقايسه اثر مقادير مختلف مکمل روي بر رفتار حرکتي در موش هاي صحرايي نر جوان
 
A.A.B/ بررسي تنوع گونه ها و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي انتروکوک هاي جدا شده از دو تصفيه خانه فاضلاب شهر تهران
 
A.A.B/ ميان كنش پروتئين هاي غير هيستوني HMG با يكديگر و با هيستون ها
 
A.A.B/ نقش ناقل هاي تراوشي در مقاومت Pseudomonas aeruginosa به فلوروکينولون ها
 
A.A.B/ اثر مصرف خوراکي بخش هوائي گياه والک بر ميزان گلوکز و ليپيدهاي خون در موش صحرايي ديابتي
 
گروه های علمی
 
برق
راه آهن
نساجي
نفت و گاز
آشپزي
آمار
آينده پژوهي
ادبيات
ارتباطات اجتماعي
اطلاعات عمومي
اقتصاد
الهيات و معارف اسلامي
اميرالمومنين علي(ع)
بازي هاي کامپيوتري
باستان شناسي
برنامه ريزي شهري
بسته بندي
بهداشت و درمان
بيمه
بيوتکنولوژي
پرستاري
پزشکي
پوست ومو
تئاتر
تارِيخ
تازه هاي علم
تجارت
تحقيقات
تربيت بدني و ورزش
تعاون
تعاون
تغذيه
توانبخشي
تکنولوژي
جغرافيا
حسابداري
حقوق
حوادث
حيات وحش
خودرو سازي
داروسازي
دامپزشکي
دندانپزشکي
ديرينه شناسي
رباتيک
روانشناسي
رياضيات
زبان و ادبيات آلماني
زبان و ادبيات انگليسي
زبان و ادبيات عرب
زبان و ادبيات فارسي
زبان و ادبيات فرانسه
زمين شناسي
زنان
زيست شناسي
ژنتيك
سياست
سينما
شعر
شيمي
شيمي
صنايع
صنايع دستي
صنايع غذايي
طب مکمل جايگزين
طراحي صنعتي
علوم اجتماعي
علوم تربيتي
علوم تغذيه
علوم دفاعي
علوم سياسي
علوم قرآن و حديث
علوم و مهندسي دريايي
عمران
عمومي
عکاسي
فضا
فلسفه
فن آوري
فنآوري لپ تاپ
فنآوري موبايل
فيزيک
گردشگري
لجستيک و حمل و نقل
مامايي
محيط زيست
مد و لباس
مديريت
مديريت پروژه
مديريت روابط كار
معدن
معماري
معماري منظر
منابع طبيعي و محيط زيست
مهندسي پزشكي
مهندسي فناوري اطلاعات
مهندسي هسته اي
مواد
موسيقي
مکانيک
نانو تکنولوژي
نجوم
نرم افزار
نرم افزار هاي بازمتن
نقاشي و گرافيک
نوآوري،کارآفريني و خلاقيت
هنر
هوا و فضا
ورزشي
کتابداري و اطلاع رساني
کشاورزي


A.A.B/ تاثير پلي مرفيسم ناحيه 1171- ژن ماتريكس متالوپروتئيناز-3 بر سرطان پستان در جمعيت اصفهان (زيست شناسي)
 
A.A.B/ جداسازي، تخليص، شناسايي و سازش باکتري هاي مزوفيل معدن مس سرچشمه (زيست شناسي)
 
A.A.B/ تنوع گونه اي گياهان علفي در رابطه با عوامل فيزيوگرافيك در اكوسيستم هاي جنگلي زاگرس مياني (زيست شناسي)
 
A.A.B/ بررسي وضعيت سيستماتيكي مارهاي جعفري Echis (Viperidae: Reptilia) در ايران(زيست شناسي)
 
A.A.B/ تاثير کلريد سديم بر جوانه زني و رشد گياهچه ارقام خلر (.Lathyrus sativus L) (زيست شناسي)
 
A.A.B/ بررسي رويان زايي بدني و توليد گياهچه هاي نوپديد در كلزا (.Brassica napus L) (زيست شناسي)
 
A.A.B/ مقايسه كنترل شيميايي و دگر آسيبي علف هاي هرز در نخود تحت شرايط ديم (زيست شناسي)
 
A.A.B/ بررسي خصوصيات فيزيکي و شيميايي مهم دانه در ده رقم کنجد (.Sesamum indicum L) (زيست شناسي)
 
A.A.B/ اثر تنش شوري بر باززايي گياه گوجه فرنگي (.Lycopersicon esculentum Mill) (زيست شناسي)
 
A.A.B/ شناسايي مولكولي ژن سنتز كننده آنزيم اسكوالن اپوكسيداز در قارچ درماتوفيت ترايكوفايتون تونسورنس (مقاله كوتاه) (زيست شناسي)
 
A.A.B/ مطالعه ترکيب يوني و فشار اسمزي شانه دار درياي خزر (Mnemiopsis leidyi) در شوري هاي مختلف (زيست شناسي)
 
A.A.B/ بررسي نقش گيرنده هاي گابا – ب هسته قاعده اي مغز جلويي در يادگيري و حافظه در موش هاي نر نژاد ويستار (زيست شناسي)
 
A.A.B/ تاثير مقادير مختلف اکسي توسين به تنهايي و همراه با آگونيست آلفا يك آدرنرژيك بر رفتارهاي جنسي موش صحرايي نر بالغ(زيست شناسي)
 
A.A.B/ بررسي تاثير انتخاب برخي صفات كمي پيله در سطوح گله دودمان (P3) و همبستگي آن با پارامترهاي توليدمثلي و مقاومت گله هاي هيبريد (F1) كرم ابريشم نسبت به بيماري ها (زيست شناسي)
 
A.A.B/ جنبه هايي از زيست شناسي و پرورش سيرفيد شته خوار .Diptera:Syrphidae) Syrphus ribesii L) (زيست شناسي)
 
A.A.B/ گزارش جديدي از بررسي تغييرات مورفولوژيک دو گونه Nostoc ellipsosporum و Nostoc muscorum در دو محيط کشت Allen s و Benecks در طي سيکل زندگي (زيست شناسي)
 
A.A.B/ اثر فلز روي بر رشد و برخي از شاخص هاي فيزيولوژيکي و بيوشيميايي در گياه نعناع خوراکي(.Mentha spicata L) (زيست شناسي)
 
A.A.B/ بررسي تنوع گونه هاي گياهي ذخيره گاه جنگلي گيسوم تالش در استان گيلان (زيست شناسي)
 
A.A.B/ اثر پاکلوبوترازول بر تجمع آنتي آكسيدان ها در نهال هاي گوجه فرنگي تحت تنش سرما (.Lycopersicum esculentom L) (زيست شناسي)
 
A.A.B/ ارزيابي كارآيي نايسين بر روي باكتري ليستريا منوسيتوژنز جدا شده از شير و مقاوم نسبت به برخي از اسيدهاي آلي در پنير (زيست شناسي)
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد