صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
بیشترین بازدید
 
دوزيستان
 
بافت
 
فرم هاي زيستي درجهان (قسمت دوم)
 
دايناسورها
 
عجيب ترين فرم هاي حيات (قسمت اول)
 
توصيف کلي مخروطيان ( Conifers) و جنس هاي اين راسته از رده بازدانگان
 
A.A.B/ بررسي اثر عصاره گل بابونه (Matricaria recutita) بر وابستگي به مرفين در حضور و متعاقب تخريب الكتريكي جزيي هسته پاراژيگانتوسلولاريس (PGi) در موش صحرايي نر بالغ
 
A.A.B/ کاربرد پادتن هاي پلي کلونال در اندازه گيري آبسيزيک اسيد در جلبک سبز تک ياخته اي دوناليه لا سالينا Dunaliella salina
 
A.A.B/ باززايي گياه دارويي کور .Capparis spinosa L با استفاده از کشت قطعات هيپوکوتيل
 
A.A.B/ مطالعه همزيستي قارچ هاي ميكوريزي آربوسكولار با چند کلن صنوبر (Populus sp) در گيلان
 
A.A.B/ مقايسه اثر مقادير مختلف مکمل روي بر رفتار حرکتي در موش هاي صحرايي نر جوان
 
A.A.B/ بررسي تنوع گونه ها و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي انتروکوک هاي جدا شده از دو تصفيه خانه فاضلاب شهر تهران
 
A.A.B/ ميان كنش پروتئين هاي غير هيستوني HMG با يكديگر و با هيستون ها
 
A.A.B/ نقش ناقل هاي تراوشي در مقاومت Pseudomonas aeruginosa به فلوروکينولون ها
 
A.A.B/ اثر مصرف خوراکي بخش هوائي گياه والک بر ميزان گلوکز و ليپيدهاي خون در موش صحرايي ديابتي
 
گروه های علمی
 
برق
راه آهن
نساجي
نفت و گاز
آشپزي
آمار
آينده پژوهي
ادبيات
ارتباطات اجتماعي
اطلاعات عمومي
اقتصاد
الهيات و معارف اسلامي
اميرالمومنين علي(ع)
بازي هاي کامپيوتري
باستان شناسي
برنامه ريزي شهري
بسته بندي
بهداشت و درمان
بيمه
بيوتکنولوژي
پرستاري
پزشکي
پوست ومو
تئاتر
تارِيخ
تازه هاي علم
تجارت
تحقيقات
تربيت بدني و ورزش
تعاون
تعاون
تغذيه
توانبخشي
تکنولوژي
جغرافيا
حسابداري
حقوق
حوادث
حيات وحش
خودرو سازي
داروسازي
دامپزشکي
دندانپزشکي
ديرينه شناسي
رباتيک
روانشناسي
رياضيات
زبان و ادبيات آلماني
زبان و ادبيات انگليسي
زبان و ادبيات عرب
زبان و ادبيات فارسي
زبان و ادبيات فرانسه
زمين شناسي
زنان
زيست شناسي
ژنتيك
سياست
سينما
شعر
شيمي
شيمي
صنايع
صنايع دستي
صنايع غذايي
طب مکمل جايگزين
طراحي صنعتي
علوم اجتماعي
علوم تربيتي
علوم تغذيه
علوم دفاعي
علوم سياسي
علوم قرآن و حديث
علوم و مهندسي دريايي
عمران
عمومي
عکاسي
فضا
فلسفه
فن آوري
فنآوري لپ تاپ
فنآوري موبايل
فيزيک
گردشگري
لجستيک و حمل و نقل
مامايي
محيط زيست
مد و لباس
مديريت
مديريت پروژه
مديريت روابط كار
معدن
معماري
معماري منظر
منابع طبيعي و محيط زيست
مهندسي پزشكي
مهندسي فناوري اطلاعات
مهندسي هسته اي
مواد
موسيقي
مکانيک
نانو تکنولوژي
نجوم
نرم افزار
نرم افزار هاي بازمتن
نقاشي و گرافيک
نوآوري،کارآفريني و خلاقيت
هنر
هوا و فضا
ورزشي
کتابداري و اطلاع رساني
کشاورزي


A.A.B/ تاثير تجمع عناصر در تحمل شوري در هفت ژنوتيپ گندم دوروم (.Triticum turgidum l) جمع آوري شده از منطقه خاورميانه (زيست شناسي)
 
A.A.B/ بررسي اثر شوري بر توان دگرآسيبي كلزا از طريق مطالعه برخي شاخص هاي رشد، ميزان كلروفيل، فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني و نيترات ردوكتاز دانه رست سويا در شرايط هيدروپونيك (زيست شناسي)
 
A.A.B/ باززايي گياه دارويي کور .Capparis spinosa L با استفاده از کشت قطعات هيپوکوتيل (زيست شناسي)
 
A.A.B/ مطالعه همزيستي قارچ هاي ميكوريزي آربوسكولار با چند کلن صنوبر (Populus sp) در گيلان (زيست شناسي)
 
A.A.B/ تاثير قطر قلمه و بستر كاشت بر ريشه دهي و زنده ماني قلمه سماق (.Rhus coriaria L) (زيست شناسي)
 
A.A.B/ عوامل موثر بر دوره رکود و جوانه زني دو گونه يونجه يكساله (زيست شناسي)
 
A.A.B/ بررسي تنوع گونه ها و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي انتروکوک هاي جدا شده از دو تصفيه خانه فاضلاب شهر تهران(زيست شناسي)
 
A.A.B/ کاربرد پادتن هاي پلي کلونال در اندازه گيري آبسيزيک اسيد در جلبک سبز تک ياخته اي دوناليه لا سالينا Dunaliella salina (زيست شناسي)
 
A.A.B/ نقش ناقل هاي تراوشي در مقاومت Pseudomonas aeruginosa به فلوروکينولون ها (زيست شناسي)
 
A.A.B/ تاثير قارچ ميکوريزاي آربوسکولار Glomus intradices بر روي تنش اکسيداتيو و برخي پارامترهاي رشدي و فيزويولوژي در گياه گندم رقم آذر 2 تحت سميت کادميوم (زيست شناسي)
 
A.A.B/ اثر متيل ژاسمونات، اتيلن و بر همکنش آنها بر جوانه زني بذر و برخي پارامترهاي بيوشيميايي دانه رستهاي کلزا (.Brassica napus L) (زيست شناسي)
 
A.A.B/ بررسي فيلوژنيك گونه هاي دو جنسي آرتميا در ايران بر اساس آناليز RFLP ژنوم ميتوكندري (زيست شناسي)
 
A.A.B/ جداسازي سويه اي جهش يافته از باكتري Xanthomonas campestris براي توليد زانتان با استفاده از آب پنير بعنوان تنها سوبسترا (زيست شناسي)
 
A.A.B/ نقش ژن RecQl4A در ترميم صدمات وارده به DNA توسط متيل متان سولفونيت در بذرها و گياهچه هاي ارابيدوپسيس (زيست شناسي)
 
A.A.B/ بررسي تأثير آمونياك حاصل از فعاليت اوره آز Helicobacter pylori در تخريب لايه سلولي(زيست شناسي)
 
A.A.B/ تشكيل بيوفيلم در طي توليد، عمل آوري و بسته بندي فرآورده هاي گوشتي(زيست شناسي)
 
A.C.D/ حال زمين خوب نيست! (زيست شناسي)
 
A.A.B/ حذف سورفاكتانت و مواد آلي كربنه از فاضلاب شهري با استفاده از سيستم بيولوژيكي هوادهي ممتد با سيكل متناوب(زيست شناسي)
 
A.A.B/ عملکرد بيورآکتور بستر چکنده براي رنگزدايي ماکسيلون رد توسط Phanerochaete chrysosporium تثبيت يافته بر سنگ آذرين(زيست شناسي)
 
A.A.B/ سنجش توليد انتروتوكسين هاي حساس و مقاوم به حرارت در سويه هاي آئروموناس هيدروفيلا (Aeromonas hydrophila) جدا شده از مدفوع(زيست شناسي)
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد