شاخص های مقاله ها
نویسنده : كیوان‌ عباسی و جلیل سبك آرا
نویسنده : رضا نورائی
نویسنده : ملوك پرتوی شفق
نویسنده : احسان تقوی نژاد
نویسنده : جمشید پژویان
نویسنده : رضا اكبری، سید مهدی زهرائی
نویسنده : دكتر حسن شاهرخی ؛ دكتر نصرت ا... پورافكاری ؛ عبدالرسول صفائیان
نویسنده : دكتر هرمز آیرملو ، دكتر مهدی فرهودی ، دكتر سعید خامنه ، دكتر مهرداد معبودی
نویسنده : حمید رضا صافی -حبیب ا... نصیری
نویسنده : ابوالفضل اسلامی-مهدی غلامی آهنگران
نویسنده : مهیار عربانی-فرزین كلانتری
نویسنده : مهران جوانمرد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی(واحد قزوین)
نویسنده : بابك مقدم
نویسنده : جواد خورشیدی فر
نویسنده : محمد رضا آبادیان
نویسنده : فرهاد شهنیا - مهرداد طرفدار حق
نویسنده : متین مشكین حسین عسكریان ابیانه حسین كاظمی كارگر
نویسنده : عباس امینی فرد - سارا استدلال
نویسنده : امین حكیم، حمید حكیم
نویسنده : حبیب ابراهیم پور دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی
نویسنده : مهران امیر معینی (عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی)