مقاله ها
نویسنده : حسین خنیفر
بازدید : 361
چکیده: 
با طرح کارآفرینی بعنوان موتور محرک توسعه صاحبنظران زیادی در عرصه‌های مختلف علمی بویژه حوزه‌ها و نحله‌های اقتصادی روان‌شناسی جامعه‌شناسی و مدیریتی به این مهم پرداختند و طیفی از تئوریها و نظریه‌های کارآفرینی مطرح و چالش‌ها و راهکارها و منظرهای گوناگونی ارائه گردید. نگاه دیگر به حوزة کارآفرینی از زاویه نظامهای ارزشی است. از آنجا که حاکمیت ارزشها بویژه ارزشهای اسلامی است و در تمام ارکان اقتصادی و اجتماعی جامعه ما بویژه فعالیتهای کارآفرینانه و امور مربوط به کسب و کار از مفروضه‌های بنیادین حکومت دینی در جامعه اسلامی ایران به شمار می‌رود لذا این مهم منجر به تحقیقی نگاه متفاوت به این مقوله گردید و محور مقاله را به مطالعه بنیانها اقتصادی و مدیریتی امام علی(ع) از نوع تحلیل محتوا گردید که با بررسی بسیار فراوان و وسیع روایات و آثار منتسب به امام علی (ع) و سایر موسوعه احادیث دینی از کتابهای اهل سنت و دانشمندان شیعی مدلها و جدولهایی احصاء گردید و محوریت پژوهش مقوله کارآفرینی ارزشی قرار گرفت که در این مقاله با نگاه الهامی از سیرة امام علی(ع) تحلیل و مدل‌سازی صورت گرفت.
واژه‌های کلیدی: کارآفرینی نظام ارزشی نوآوری ریسک‌پذیری درک تغییر خبرگی ویژگی‌های فردی( فردی اجتماعی - اقتصادی - روحی روانی جسمی کارآفرین)

ادامه در لینک ذیل ...طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود