مقاله ها
نویسنده : دكتر سیدحسین دباغیان - روح االله استیری - عین االله كشاورز ترك - عبدالمجید مرشدی
بازدید : 344

چكیده:
سرمایه گذاری مخاطره پذیر در میان كشورهای مختلف با توجه به مرحلة سرمایه گذاری، حـوزه سـرمایه گـذاری و منطقة جغرافیایی متفاوت است. نوع حمایتی فعالیتهای سرمایه گذاری و تأمین مـالی صـندوقهای سـرمایه گـذاری مخاطره پذیر در كشورهای پیشرفته متناسب با زیر ساختها و امكانات با شیو هـای متفـاوت آغـاز گردیـده اسـت. در كشور ما كه در مراحل اولیه این نوع سرمایه گذاری می باشیم، نیاز به ارائه این مدلهای كـاربردی حمـایتی احسـاس می شود. مقالة حاضر به بررسی و تبیین مدلی حمایتی در قالب یـك مطالـه مـوردی جهـت شـفاف سـازی مراحـل سرمایه گذاری می پردازد. همچنین به منظور زمینه سازی جهت راهبری این صنعت در كشور، رویكرد اسـلامی آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است كه اجرای آن در ایران در چارچوب «مشاركت» امكانپذیر مـی باشـد. بـا توجـه بـه مشكلات فراروی تعیین ارزش دانش فنی و مالكیت معنوی طرحها به ویژه در كشورهای در حال توسـعه، ایـن مـدل مشكلات مربوط به مالكیت معنوی طرحها و دغدغه خروج سرمایه گذار حمایتی (مثل ارگانهای دولتی و ...) را نیـز بر طرف نموده است.
واژگان كلیدی: سرمایه گذاری مخاطره پذیر، مرحله سرمایه گذاری، حوزه سرمایه گذاری، مدل مشاركت،
استراتژی خروج، مالكیت معنوی
مقدمه:
در بازارهای مالی آمریكا و كشورهای اروپایی و بخشهایی از آسیای شرقی، اخیراً نهادهای مالی جدیدی شكل گرفته است كه برخی از آن با عنوان بازگشت به سنت یاد كرده اند. نام این نهادهای پولی سرمایه ای صنعت سرمایه گذاری خطر پذیر است. ظهور این صنعت در ابتدا در كشور آمریكا بوده است. دولت با جذب سرمایه های مربوط به صندوقهای بازنشستگی و بانكهای مختلف ایالتی و ملی توانست زمینه را برای ایجاد فضای تخصصی و حرفه ای برای كارشناسان مربوط به صنایع كه به سرمایه گذاری در صنایع مختلف و شكوفا سازی آنها علاقه مند بودند فراهم آورد.
بعد از مدتی دولت ایالات متحده اقدام به خروج از این صندوقها نمود و این در حالی بود كه سرمایه گذاران بسیاری با دیدن آثار سودمند و بازدهی بالای این نوع سرمایه گذاری كه از صرفه مالیاتی نیز بر خوردار بودند، مایل بودند جای دولت را پر كنند و از تمام بازده این صندوقها كه حاصل سرمایه گذاری به صورت مشاركتی در شركتها بود به نفع خویش بهره مند گردند.
 «تبدیل به نقد» پایان طبیعی برای هر سرمایه گذاری می باشد. شما به عنوان یك سرمایه گذار در یك شركت
كوچك باید با كارآفرین به گونه ای رفتار كنید كه بداند مالكیت سهام شما در شركت در هر زمانی آمادة فروش
می باشد. هر سرمایه گذاری باید به كارآفرین خود بفهماند كه بالاخره روزی مالكیت دارائیهای خود را تبدیل به پول و از شركت خارج می كند. و آن زمانی است كه قیمتها با توقعات سرمایه گذار از بازده مورد انتظار پولش، مطابقت كند. برای بیرون كشیدن پول از یك سرمایه گذاری، نگرشهای مختلفی وجود دارد. در این مقاله نگرش حمایتی خروج و تبدیل به نقد كردن سرمایه سرمایه گذار مورد بحث قرار می گیرد. 

ادامه مقاله در لینک ذیل ...طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود