مقاله ها
نویسنده : اندیشکده وحید
بازدید : 331
عصر دانش
• شتاب آهنگ تغییرات بسیار زیاد است
تفاوت نداشت و انتظار داشتند آه نوادگانشان هم مانند خودشان زندگی آنند • قرن ها پیش مردم اصلا فكر نمی آردند آه جهان در حال تغییراست. البته حق هم داشتند چون زندگی اجدادشان خیلی با آنها
• هیچ شواهدی مبنی بر کند شدن یا توقف پیشرفت های در بخش های مختلف علم و فنآوری دیده نمی شود!
• 20 سال گذشته به هیچ وجه راهنمای خوبی برای 20 سال آینده نیست.
• در هر دهه نرخ تغییر پارادایم ها و نرخ پیشرفت دو برابر می شود.
• بر حسب نرخ آنونی تغییرات، همه تغییرات قرن بیستم فقط به اندازه 25 سال آنونی است.
• به بیان دیگر ظرف بیست و پنج سال آینده ما به اندازه 4 برابر قرن بیستم پیشرفت خواهیم آرد و همچنین در آل قرن بیست
ویكم به اندازه 20000 سال در توسعه فنآوری پیشرفت خواهیم آرد
• دانش اساساً نامتناهی است. هرچقدر افراد بیشتری با هم از دانش استفاده آنند، دانش بیشتری میآفرینند.
داری خوب و با ثبات • رشد اقتصادی مستلزم وجود دو شالوده اساسی است یکی زیر ساخت مناسب برای جریان اثربخش دانش و دیگر حکومت

ادامه مقاله در لینک ذیل ...


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود