مقاله ها
نویسنده : دكتر محمد مدد
بازدید : 353
اهمیت داده های مكانی
تهیه نقشه های مبنایی ازسطح كشوروجمع آوری اطلاعات كامل ازوضعیت طبیعی وتوپوگرافی آن و ارائه سیستم های اطلاعات جغرافیایی بدون شك پایه اصلی و زیر بنای توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی محسوب می شود. 
نقشه های مبنایی نه تنها چراغ راهنما برای مطالعه و شروع هر فعالیت عمرانی وسرمایه گذاری ملی می باشد ، بلكه وسیله كار آمدی برا ی شناخت و برنامه ریزی های لازم جهت استفاده ازثروت های طبیعی وبهره وری ازمنابع ومواد اولیه موجود در یك سرزمین است. 
دریافت از لینک ذیل ...


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود