صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
فروشگاه رایکا فروش پر تخفیف محصولات هیرشا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
ارتباطات و فن آوري اطلاعات در جامعه روستايي
تعداد بازدید : 1307
 
 

ارتباطات و فن آوري اطلاعات در جامعه روستايي

http://www.iica.int/Eng/conocimiento/infoTema/PublishingImages/agriculture.jpg

 

 

در آغاز هزاره سوم ميلادي چند رويداد كه از اهميت تاريخي بر خوردارند، چشم انداز زندگي انسان را چه در محيط هاي شهري و  چه در محيط هاي روستايي،در عرصه هاي گوناگون متحول ساخته اند. از جمله انقلاب شگرفي ، كه حول محور فن آوري اطلاعات و ارتباطات متمركز است، با
سرعتي شتابان ،حيرت انگيز و فراگير در حال شكل دهي مجدد به ساختارها و
بنياد هاي اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي و ... جوامع در سطوح مختلف
بين المللي ، ملي و محلي مي باشد. ارزش هاي فرهنگي هر جامعه عامل تعيين
كننده در انتخاب و به كارگيري فن آوري ها مي باشد.
همچنين فن آوري ها مي توانند تأثير مستقيم و يا غير مستقيم بر مختصات
فرهنگي جامعه داشته باشند.ارتباطات و فن آوري اطلاعات از جمله فن آوري هاي
با قابليت گسترده و بي دليل است و در اين بين نقش رسانه اينترنت به گونه اي
ست كه ديگر رسانه ها را پشت سر مي گذارد. احساس آزادي و امكان انتخاب ، از
مهمترين تفاوت هاي بين اينترنت و ساير رسانه هاي ديگر  مي باشد.
هدف از توسعه اين فن آوري ، افزايش رفاه اجتماعي و تعالي فرهنگي انسان ها
مي باشدكه در جامعه هاي روستايي اينترنت در دو حوزه قابل بحث مي باشد. در
مقوله توسعه فرهنگي كه ناظر نياز هاي غير مادي يا معنوي جامعه است، اينترنت
مي تواند بي نهايت  مثبت ويا به غايت منفي بر ساخت وبافت فرهنگي روستا
بگذارد.در حوزه اقتصادي با استفاده از  اينترنت ميتوان زير بناي اقتصادي
پويا ودر عين حال پايدار را تصوير كرده وامكان تبادل بهتر اطلاعات مورد
نياز روستا وبازار محصولات كشاورزي را فراهم آورده واز واسطه گرايي  كاسته و
بر توليد ومصرف بهينه كالا وخدمات افزود. در اين خصوص ، كشورهاي مختلف به
فراخور حال خود سياست هايي را در زمينه توسعه فن آوري در روستاها اتخاذ
كرده اند.در ايران نيز اين ضرورت احساس مي شود.
نكات مهمي كه مي بايست در امر توسعه ICT در روستاها واجد اهميت دانسته شوند به اين شرح مي باشد:
توسعه در روستاها نبايد صرفا‎‏‍‍ًٌَُ‏‎ به تفكرات وتصورات برنامه ريزاني
بنا گردد كه شهري كردن روستاها را در تفكر خود دارند.از اين رو لازم است
ضرورت ها ونيازهاي مرتبط با توسعه اين فن ‏‏آوري در روستاها به خوبي
شناسايي شده وبراساس رايزني هاي مكرر وپيوسته باخود روستاييان الويت بندي
گردد.آنگاه فن آوري مربوطه اعم از سخت افزار ونرم افزار به سمتي هدايت گردد
كه با مجموعه نيازهاي جامعه روستايي همسويي داشته باشد. مفاهيم مشورت
ومشاركت با روستاييان بسيار جدي تلقي شود؛از اين رو طراحي سايت هاي گفت وگو
واظهار نظر (وبلاگ) براي موضوعات متعدد مربوط به روستا وروستاييان با جمع
بندي آرا ونظريات ارايه شده توسط گروهي متشكل از روستاييان وكارشناسان آشنا
به روستا، ميه باتوسعه ارتباطات وفن آوري اطلاعات وارتباطات
روستايي،دستگاههاي متولي توسعه روستايي مي توانند با تبادل اطلاعات لازم در
تصميم گيري هاي روستاييان مشاركت نمايند.مواردي نظير تغييرات قيمت، سطح
زير كشت محصولات، تغييرات جوي،اقليمي ونظاير آن از جمله موضوعاتي ست كه در
اين خصوص مي توان به آن اشاره كرد. با برنامه ريزي ومديريت صحيح در توسعه
وگسترش ICT مي توان دسترسي روستاييان را به منابع اطلاعاتي وخدمات دولتي
وحمايت از روستاييان در زمينه هاي توليد، انبارداري و بازار يابي براي
محصولات زراعي و غير زراعي بهبود بخشيد. گسترش ICTدر روستاها داراي تأثيرات
مثبت و فوايد زيادي ست كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود :
توسعه اجتماعي ، افزايش قدرت تصميم گيري روستاييان ، گسترش ترويج روستايي ،
گسترش بازار هاي روستايي، كاهش اثرات بلاياي طبيعي و آفات نباتي ، افزايش
كيفيت زندگي ، حفظ محيط زيست ، توانمند سازي فقراي روستا ،تمركز
زدايي،افزايش امكان كار ، كاهش فاصله شهر و روستا ، كاهش فاصله طبقاتي و
كاهش مهاجرت روستاييان. همچنين از تأثيرات منفي توسعه و گسترش ICT مي توان
تمركز گرايي و شهر گرايي ، افزايش احساس فقر و افزايش رقابت را ذكر نمود.
بحث هاي ارايه شده تا كنون در زمينه تأثيرات ITدر جامعه روستايي بوده است
در بحث فني با توجه به پراكندگي جمعيت و مشتركين و همچنين مسافت نسبت به
مركز اصلي مخابراتي فن آوري هاي مختلفي به كار گرفته مي شود كه اين فن آوري
ها شامل:

1-سيستم هاي بدون سيم كه شامل تلفن همراه وتلفن ثابت وبدون سيم مي باشند
ودر بخش cellular ، فن آوريCDMA GSM  وimt 2000  مطرح مي باشند.

2-سيستم هاي ماهواره اي جهت ارتباط روستاها با مراكز ديتا واستفاده از فن آوري هاي مانند به منظور توزيع اطلاعات در روستا.    
 
             
                

 
نویسنده:
مترجم :
منبع : شرکت مخابرات ايران
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 تاريخچه لپ تاپ ها
 گزارشي از نمايشگاه سبيت آلمان
 انرژي ذخيره شده و باتري ها
 انرژي خورشيدي
 بازارگاه الکترونيکي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد