صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.A/ انگيزه‌ها، موانع و مشكلات انتقال و جذب فن‌آوري، راه‌حل ها و پيشنهادها
تعداد بازدید : 828
 
 

 

نوشتاري كه در پيش رو داريد در سه بخش مجزا تنظيم گرديده است

بخش اول، پيشنيازها

بخش دوم، موانع و مشكلات انتقال و جذب فن‌آوري

بخش سوم، راه‌حلها و پيشنهادها

در بخش اول اشاره گرديده است كه جهت شناخت و تبين انگيزه‌ها، موانع و مشكلات انتقال و جذب فن‌آوري بهتر است نخست آنرا از ديدگاه تفكر سيستمي مورد توجه قرار داهيم. در هيمن راستا بايد ابتدا پيش نيازهاي مورد لزوم اين شناخت مورد بررسي قرار گيرند.  بهمين منظور لازم است كه به تعريفي جامع از فن‌آوري دست يابيم كه در اينخصوص مي‌توان گفت:  فن‌آوري عبارتست از انجام فعاليتهاي طراحي و مهندسي و تحقيق و توسعه، ساخت و نصب، ابتكار و تدبير بمنظور انتخاب، انطباق و تعميم تكنولوژي مناسب و متناسب با نياز كشور.

از آنجا كه انسان موجودي است كه با خلق فنون و تكنولوژي، جهان تازه‌اي ايجاد مي‌كند كه اين جهان قانونمنديهاي خاص خود را دارد، لذا تحول تكنولوژي باعث رشد ذهني مي‌شود، و از طرفي انسان تكنولوژي را به وجود مي‌آورد و تكنولوژي انسان را دگرگون مي‌سازد.

راههاي صحيح فن‌آوري در فرهنگ امروز بگونه‌اي بايد تعريف شود كه خريد تكنولوژي همراه با فن‌آوري صورت گيرد. مثلاً در صنعت نفت جنوب كه تأسيسات آن قدمتي پنجاه‌ساله دارد، اگر اقداماتي هم در اين چند ساله صورت گرفته، مانند سفارش ساخت دستگاهها و ماشين‌آلات آن، مربوط به بيست سال پيش مي‌باشد كه امروز ديگر انتقال فن‌آوري دستگاهها و ماشين‌آلات مذكور مقرون بصرفه و صلاح نمي‌باشد.

بخش دوم اين مقاله ابتدا به عوامل عدم شناخت و مشكلات فرا روي انتقال فن‌آوري مي‌پردازد كه اين عوامل بطور خلاصه عبارتند از:

1- عدم درك فرهنگ و انگيزه انتقال فن‌آوري كه ناشي از عدم هماهنگي جامعه صنعتي ايران با تمدن دوران معاصر و در نتيجه عقب افتادن در صحنه علم و صنعت و اقتصاد مي‌باشد.

2- نامحسوس بودن انتقال فن‌آوري، عامل ديگري مي‌باشد كه باعث گرديده است كه اين مهم تقريباً ناشناس و در انزوا قرار گيرد و كمتر از طرف مديران فني، مهندسي و عملياتي مورد عنايت قرار گيرد.

3-   اثرات سوء ناشي از انتقال فن‌آوري.

4-   عدم وجود برنامه‌هاي مدون از طرف دولت.

5- نقش كمرنگ دانشگاهها، كه بايد با همكاري سازمانهاي صنعتي كشور يك كرسي (جايگاه) مخصوص مربوط به صنايع در دانشگاهها ايجاد كنند.

6-   عدم توجه مديران عالي به تذكرات مديران سطح مياني و متخصص سازمانها.

7-   عدم توجه به آموزش كاركنان و برنامه‌ريزي و كنترل در جهت فراگيري آنها.

8-   عدم نظارت فني و يا اعزام گروههاي ويژه و متخصص جهت آموزش در هنگام ساخت.

9-   عدم شناخت لازم از جايگاه تحقيقات و فن‌آوري.

10-  عدم استفاده از توان كارخانجات ابزارساز.

11-  عدم بهره‌وري كارخانجات توليدي.

و در بخش پاياني به انتقال فن‌آوري و پيشبرد كشور همسو با كشورهاي پيشرفته جهان، و نيز درخصوص پرورش گروههاي ويژه و متخصص، پيشنهاداتي ارائه گرديده است كه مي‌توان بطور مختصر بموارد زير اشاره نمود.

1-   مديران سازمانها بويژه سازمانهاي دولتي بايد اقدام به تغيير سازمانهاي وظيفه‌گرا به سازمانهاي فرآيندگرا نمايند.

2- برقراري ارتباطات مستحكم و خدشه ناپذير با كشورهاي صاحب تكنولوژي پيشرفته و تلاش در جهت حفظ استحكام و استمرار اين ارتباطات.

3-   برقراري ارتباطات با منابع متعدد.

4-   آموزش عمومي بايد بطور جدي در دستور كار كليه مسئولان كشور قرار گيرد.

5-   تجديد نظر در محتواي درسي دانشگاهها

6-   برپائي و تقويت بخش IT در شركتها و سازمانهاي مختلف كشور.

7-   ارتقاي فرهنگ انتقال فن‌آوري وتعميم اين فرهنگ در تشكلهاي صنعتي كشور.

8-   پيوستن ايران به عضويت سازمان بين‌المللي حقوق معنوي (WIPO).

9-   تعريف، تبيين و ارزيابي فن‌آوري و قانونمند كردن آن با شيوه‌هاي مختلف.

10-  توصيه‌هائي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، دستگاه قضائي جمهوري اسلامي، مسئولين محترم شوراي انقلاب فرهنگي، وزارت آموزش، تحقيقات و فن‌آوري،‌ مسئولين صدا و سيما، و جرايد كشور.

بخش اول:

پيشنيازها

ازديدگاه تفكرسيستمي بحث درباره «انگيزه‌ها، موانع و مشكلات انتقال و جذب فن‌آوري، راه‌حلها و پيشنهادها» و پيدا كردن شيوه‌هاي صحيح و اصولي ورود تكنولوژي و فن‌آوري به اين كشورو آنهم شايد به درون صنعت نفت، مقدمتاً احتياج به تعريف ، شناخت ، وتبين يك سلسله پيشنيازها دارد كه بدون پرداختن به آنها، هرگونه تلاش براي دستيابي به پاسخهاي عيني و يافتن راههاي لازم را غير ممكن مي‌نمايد.

باحتمال زياد پس از شناخت و درك موارد فوق است كه مي توان بحث «انگيزه‌ها، موانع و مشكلات انتقال و جذب فن‌آوري، راه‌حلها و پيشنهادها» باين كشور و اين صنعت را مدنظر قرار دهيم.

برخي از اين پيشنيازها به قرار زير مي‌باشند:

الف-  منظور و مفهوم فن آوري چيست و اصولاً به چه اقداماتي فن آوري مي گويند؟

-        باكنكاشي كه دركتب مختلف انجام گرفته، معني و مفهوم فن‌آوري بشرح زير تعريف گرديده است:

فن‌آوري عبارتست از تحقيقات، محاسبات، طراحي،مهندسي، ساخت، و توليد از روي تكنولوژي خريداري شده چه از طريق كپي كاري، الگوبرداري و يا تلفيقي ازچند نمونه مشابه و يا امثالهم.

در تعريفي ديگر منظور و مفهوم فن آوري، فعاليتهاي هوشمندانه و به كارگيري دانش براي حل مطلوب مسائل علمي ارائه گرديده است.

حال از تلفيق دو تعريف فوق مي‌توان فن آوري را بشرح زير بيان نمود.

فن آوري عبارت است از انجام فعاليتهاي طراحي و مهندسي، تحقيق و توسعه، ساخت و نصب، و ابتكار و تدبير بمنظور انتخاب، انطباق و تعميم تكنولوژي مناسب و متناسب با نياز كشور.

در نمودار زير، مجموعه فعاليتهائي كه جهت انتقال فن‌آوري مورد نياز مي باشد ملاحظه مي گردد.


فن آوري

 فعاليتهاي هوشمندانه و بكارگيري دانش براي حل مطلوب مسائل علمي،

ابتكارو تدبير، فعاليتهاي ذهني، انديشه خلاق.

ابداع و منظم كردن مهارتهاي فكري و نظري،

نيروي هدايت كننده خط فكري

 
ساخت و نصب

مديريت ساخت

مد

 
نویسنده:
مترجم :
منبع : اولين همايش چالش هاي انتقال فناوري در صنعت نفت و راهکارهاي اجرايي فروردين 1382
تاریخ : فروردين 1382
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ صنعت جوشكاري – تنگناهاي توسعه پژوهش در صنعت نفت
 A.A.A/ چالش هاي انتقال فن آوري در صنعت نفت و راهكارهاي اجرائي
 A.A.A/ Technology and Methods of Local Well Casing Using Expandable Profiled Casing Pipes
 A.A.A/ صنعت جوشكاري – پيشرفت تكنولوژي و شرايط جديد كار
 A.A.A/ روش اجرايي انتقال تکنولوژي در قراردادهاي بيع متقابل
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد