صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي فون سوسماران بخش صالح آباد تربت جام استان خراسان رضوي
تعداد بازدید : 432
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
اين مطالعه در منطقه صالح آباد تربت جام واقع در عرض جغرافيايي 35o 22’ تا 35o 57’ و طول جغرافيايي 60o 40’ تا 61o 17’ انجام شد. هدف از اين بررسي جمع آوري و شناسايي فون سوسماران منطقه بود که از هشت ايستگاه مختلف در فاصله ماههاي ارديبهشت تا شهريور 1384 با پياده رويهاي زياد در طي شب و روز صورت گرفت. در مجموع تعداد 160 نمونه جمع آوري شد که در 11 گونه 8 جنس و 6 خانواده جاي گرفتند. سه گونه (Laudakia caucasia، Laudakia erythrogastra، Trapelus agilis)  متعلق به خانواده Agamidae، چهار گونه(Eremias persica، Eremias velox، Eremias lineolata، Mesalina watsonana)  متعلق به خانواده Lacertidae، گونهVaranus griseus  متعلق به Varanidae، گونهEumeces schneiderii  متعلق به Scincidae، گونه Pseudopus apodus متعلق به Anguidae و گونهCyrtopodion caspium  متعلق به Gekkonidae از گونه هاي شناسايي شده در منطقه مي باشند.
 

 
نویسنده: رضا نصرآبادي، جمشيد درويش، نصرالله رستگار پوياني و حميد اجتهادي
مترجم :
منبع : مجله زيست شناسي ايران – شماره 2 بهار 1387
تاریخ : بهار 1387
مطالب مرتبط
 
 عجيب ترين فرم هاي حيات (قسمت اول)
 فرم هاي زيستي درجهان (قسمت دوم)
 A.A.B/ مقايسه اثر مقادير مختلف مکمل روي بر رفتار حرکتي در موش هاي صحرايي نر جوان
 A.A.B/ اثر مصرف خوراکي بخش هوائي گياه والک بر ميزان گلوکز و ليپيدهاي خون در موش صحرايي ديابتي
 A.A.B/ بررسي اثر علف كش پاراكوات بر تغييرات هيستولوژيكي بيضه، باروري، روند اسپرماتوژنز و محورهاي هورموني هيپوفيـز – گنـاد در موش هاي نژاد Balb/C
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد