صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي اثر عصاره گل بابونه (Matricaria recutita) بر وابستگي به مرفين در حضور و متعاقب تخريب الكتريكي جزيي هسته پاراژيگانتوسلولاريس (PGi) در موش صحرايي نر بالغ
تعداد بازدید : 843
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


اثر تسكيني گل بابونه بر برخي پديده هاي فيزيولوژيك نشان داده شده است. در اين مطالعه اثر عصاره هيدروالكلي اين داروي گياهي بر علايم قطع مرفين در حضور و تخريب الكتريكي جزيي هسته پاراژيگانتوسلولاريس (PGi) مورد بررسي قرار گرفته است. موش بزرگ آزمايشگاهي نر نژاد ويستار با وزن تقريبي 250±20 استفاده شد. حيوانات بطور تصادفي به گروههاي 7 تايي سالم، شاهد جراحي و تخريب هسته PGi تقسيم شدند. گروههاي سالم و تخريب هسته PGi شامل زير گروههاي دريافت کننده سالين، عصاره بابونه  (25mg/kg)بودند. تخريب هسته PGi بصورت دو طرفه با جريان الکتريکي 2ميلي آمپر به مدت 3ثانيه صورت گرفت. براي القا وابستگي، از سولفات مرفين بصورت زير جلدي به مدت هفت روز و از نالوکسان (3mg/kg) جهت ايجاد سندرم قطع استفاده شد و علايم قطع مرفين شامل رفتارهاي بالا رفتن، پرش و شستن صورت به مدت نيم ساعت در گروههاي مختلف اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که عصاره بابونه در حضور هسته PGi اثرات تسکين دهندگي معني داري بر رفتار بالا رفتن و شستن صورت اعمال نموده ولي بر پرش اثر معني داري ندارد. تخريب هسته PGi منجر به کاهش معني دار رفتار بالا رفتن و شستن صورت نسبت به گروه شاهد جراحي شد و بر پرش اثري نداشت. عصاره بابونه متعاقب تخريب هسته PGi اثرات تسکين دهندگي قابل ملاحظه اي فقط بر رفتار پرش اعمال کرد. بنظر مي رسد كه هسته PGi در بروز برخي رفتارهاي حاصل از قطع مرفين در موش معتاد دخالت داشته و اثر تسکيني بابونه بر برخي رفتارهاي ناشي از قطع مرفين ممكن است يا از طريق كاهش فعاليت هسته مذكورو يا فعال نمودن گيرنده هاي گابا- بنزوديازپيني سيستم عصبي مركزي باشد .
 

 
نویسنده: زهرا عباسي زاده، مهناز كسمتي، هادي فتحي مقدم و محمدرضا زاد كرمي
مترجم :
منبع : مجله زيست شناسي ايران – شماره 2 بهار 1387
تاریخ : بهار 1387
مطالب مرتبط
 
 عجيب ترين فرم هاي حيات (قسمت اول)
 فرم هاي زيستي درجهان (قسمت دوم)
 A.A.B/ مقايسه اثر مقادير مختلف مکمل روي بر رفتار حرکتي در موش هاي صحرايي نر جوان
 A.A.B/ اثر مصرف خوراکي بخش هوائي گياه والک بر ميزان گلوکز و ليپيدهاي خون در موش صحرايي ديابتي
 A.A.B/ بررسي اثر علف كش پاراكوات بر تغييرات هيستولوژيكي بيضه، باروري، روند اسپرماتوژنز و محورهاي هورموني هيپوفيـز – گنـاد در موش هاي نژاد Balb/C
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد