صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي مرفولوژي مغز ازون برونAcipenser stellatus و قره برون Acipenser persicus
تعداد بازدید : 472
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


در بررسي ها و مطالعات انجام گرفته ارتباط مرفولوژي مغز گونه هاي مختلف ماهيان با رفتارهاي اکولوژيکي مشخص شده است. تحقيقات بسياري برروي مغز ماهيان استخواني و ماهيان غضروفي انجام گرفته، اما بررسي بر روي مغز ماهيان غضروفي-استخواني صورت نگرفته است. در اين پروژه مغز دو گونه از ماهيان خاوياري شامل Acipenser stellatus (ازون برون) و  Acipenser persicus(قره برون) مورد بررسي قرار گرفت. اندازه نسبي مغز (Encephalization)  و توسعه 4 منطقه مغز مورد توجه قرار گرفت، كه شامل دو منطقه تکميلي (شامل مخچه و مغز پيشين) و دو منطقه حسي (شامل بصل النخاع و مغز مياني) در دو ماهي فوق مي باشد. سپس مقايسه اي بين ماهيان استخواني، غضروفي و ماهيان خاوياري انجام شد. نتايج نشان داد که توسعه بخش تکميلي در اين دو گونه بيشتر از بخش حسي است. اين ماهيان از مخچه بزرگي برخوردار هستند که تقريبا بيشتر از 60% کل مغز را تشکيل داده و قسمت اعظم بخش تکميلي را به خود اختصاص مي دهد. اين در حالي است که در ماهيان استخواني حجم عمده مغز را مغز مياني (مزن سفالون) و در ماهيان غضروفي عمدتا مغز پيشين (تلن سفالون) تشکيل مي دهد. اندازه نسبي مغز در ازون برون كمتر از قره برون مي باشد. با اين وجود شدت تغييرات اندازه قسمت هاي مختلف مغز به اندازه كل مغز تقريبا در دو گونه برابر است.
 

 
نویسنده: علي باني، فريبا زادباقر و نسيم جديدي
مترجم :
منبع : مجله زيست شناسي ايران – شماره 2 بهار 1387
تاریخ : بهار 1387
مطالب مرتبط
 
 عجيب ترين فرم هاي حيات (قسمت اول)
 فرم هاي زيستي درجهان (قسمت دوم)
 A.A.B/ مقايسه اثر مقادير مختلف مکمل روي بر رفتار حرکتي در موش هاي صحرايي نر جوان
 A.A.B/ اثر مصرف خوراکي بخش هوائي گياه والک بر ميزان گلوکز و ليپيدهاي خون در موش صحرايي ديابتي
 A.A.B/ بررسي اثر علف كش پاراكوات بر تغييرات هيستولوژيكي بيضه، باروري، روند اسپرماتوژنز و محورهاي هورموني هيپوفيـز – گنـاد در موش هاي نژاد Balb/C
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد