صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ مطالعه همزيستي قارچ هاي ميكوريزي آربوسكولار با چند کلن صنوبر (Populus sp) در گيلان
تعداد بازدید : 755
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
بمنظور بررسي فراواني اسپور قارچهاي ميکوريزي و درصد کلنيزاسيون آنها در کلنهاي صنوبر، صنوبرکاري ايستگاه هاي تحقيقاتي صنوبر صفرابسته در صفرابسته آستانه و کولاک آور سياهکل مطالعه شد. چهار کلن مختلف صنوبر به نامهاي Populus deltoids 77/51، Populus deltoids 69/55، Populus euramericana 45/51،Populus euramericana I-214  با فواصل کاشت 5×5 متر و 25 درخت در هر پلات و سه تکرار، به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي مورد مطالعه قرار گرفت. از خاک ريزوسفري و ريشه کلن هاي مختلف نمونه برداري شد. نتايج نشان داد بيشتر اسپورهاي مورد بررسي به قارچ هاي ميکوريزي آربوسکولار گونه Glomus mosseae و Glomus Intraradices تعلق دارد بعلاوه جمعيت اسپور و کلنيزاسيون ميکوريزي ريشه در منطقه صفرابسته بيشتر از کولاک آور بود. کلن هاي  P.d. 77/51 و P.e.45/51 نيز بيشترين تعداد اسپور در خاک و کلنيزاسيون ريشه را به خود اختصاص مي داد. با توجه به اينکه اثرات متقابل کلن هاي صنوبر و مکان کاشت بر تعداد اسپور قارچ ميکوريزي در خاک ريزوسفري کلن هاي صنوبر صفرابسته و کولاک آور اختلاف معني داري نداشت، ولي بر درصد کلنيزاسيون ميکوريزي ريشه، اثر معني دار بود كه مي توان نتيجه گرفت، تنها تعداد بالاي اسپور در خاک نمي تواند بيانگر فعاليت و پتانسيل تلقيح بيشتر قارچ هاي ميکوريزي آربوسکولار باشد بلكه شرايط محيطي و جغرافيايي نيز نقش تعيين کننده اي در ايجاد همزيستي ميکوريزي و کلنيزاسيون گياه ميزبان دارد.
 

 
نویسنده: ابوالفضل گيگلوئي، اکبر فرقاني، احسان کهنه و غلامحسين کريمي
مترجم :
منبع : مجله زيست شناسي ايران – شماره 2 بهار 1387
تاریخ : بهار 1387
مطالب مرتبط
 
 عجيب ترين فرم هاي حيات (قسمت اول)
 فرم هاي زيستي درجهان (قسمت دوم)
 A.A.B/ مقايسه اثر مقادير مختلف مکمل روي بر رفتار حرکتي در موش هاي صحرايي نر جوان
 A.A.B/ اثر مصرف خوراکي بخش هوائي گياه والک بر ميزان گلوکز و ليپيدهاي خون در موش صحرايي ديابتي
 A.A.B/ بررسي اثر علف كش پاراكوات بر تغييرات هيستولوژيكي بيضه، باروري، روند اسپرماتوژنز و محورهاي هورموني هيپوفيـز – گنـاد در موش هاي نژاد Balb/C
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد