مقاله ها
نویسنده : مرجان قره گزلی ، اكبر رئیسی شبری ، فیروزه دوبحری
بازدید : 955

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 
در این کار پژوهشی، مطالعه و بررسی فرایند سنتز کمپلکسهای تریس سیکوپنتادی انیل لانتانیدی (Ln) شامل برخی از عناصر خاکهای کمیاب شامل نئودمیم (Nd)، ساماریم (Sm)، گادولینیم (Gd) و ایتربیم (Yb) انجام شد.
کمپلکسهای تریس سیکلوپنتادی انیل با فلزات نئودمیم (Nd)، ساماریم (Sm)، گادولینیم (Gd) و ایتریم (Yb) از طریق انجام واکنش سدیم سیکلوپنتادی انیلید (C5H5Na) با کلریدهای فلزهای یاد شده بدون آب در حضور تتراهیدروفوران (THF) در طی سه مرحله سنتز گردید. عمل خالص سازی بوسیله روش تصعید در خلا و در دمای (200-250°C) انجام گرفت.
ممان مغناطیسی کمپلکسهای سنتز شده بوسیله دستگاه گوی (Gouy) اندازه گیری و با نتایج بدست آمده از روش تئوری مقایسه گردید. مقدار ممان مغناطیسی محاسبه شده کمپلکس های تریس سیکوپنتادی انیل لانتانیدهای (Yb)، (Gd)، (Sm)، (Nd) به ترتیب برابر 4.52، 7.0، 93.82، 3.61 (B.M) (مگنتون بوهر) و مقدار ممان مغناطیسی اندازه گیری شده به ترتیب برابر 4.00، 7.98، 1.54، 3.62 (B.M) (مگنتون بوهر) و مقدار ممان مغناطیسی در مقدار ممان مغناطیسی محاسبه شده و اندازه گیری شده برای عنصر ساماریم (Sm) را می توان مربوط به افزایش خلصت پارامغناطیسی کمپلکس (پارامغناطیس اصلی و پارامغناطیس مستقل از دما («TIP» نسبت داد. جهت شناسایی کمپلکسهای فوق از طیف سنجی (FT-IR) و تجزیه عنصری استفاده شد


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *