مقاله ها
نویسنده : اردشیر ابراهیمی ، كریم زارع ، مسعود معتمدی ، علی اكبر حاصل كریمی
بازدید : 1471

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


طیف چرخشی موج میلیمتری ملکول CF3CCD در حالت پایه ارتعاشی- الکترونی اندازه گیری شد. از بررسی طیف ها در حالت پایه پارامترهای چرخشی مانند
 B=2696.06753 MHz، DJ=0.22759 kHz، DJK=6.1748 kHz تعیین گردیدند. برای اولین بار در این حالت پارامترهای HJK=16.1 mHz، HKJ=-24.3 mHz به دست آمدند. اهمیت پارامترهای مختلف در انرژی چرخشی مولکول CF3CCD مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر هر پارامتر در J و kهای مختلف بررسی شد


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود