مقاله ها
بازدید : 246

گزارش شماره 1/ رشته حسابداری : 

 www.irpds.com/ParsDetEssay.asp?codeEssay=75106

 

گزارش شماره 2/ رشته زمین شناسی: 

 www.irpds.com/ParsDetEssay.asp?codeEssay=75262

 

گزارش شماره 3/ رشته های معماری و معماری منظر:

 www.irpds.com/ParsDetEssay.asp?codeEssay=77566

 

گزارش شماره 4/ رشته برنامه ریزی شهری: 

 www.irpds.com/ParsDetEssay.asp?codeEssay=77559

 

گزارش شماره 5/ رشته زیست شناسی:

www.irpds.com/ParsDetEssay.asp?codeEssay=77520

 

گزارش شماره 6/ رشته مهندسی عمران: 

 www.irpds.com/ParsDetEssay.asp?codeEssay=77552

 

گزارش شماره 7/ رشته مهندسی فناوری اطلاعات: 

 www.irpds.com/ParsDetEssay.asp?codeEssay=79591

 

گزارش شماره 8/ رشته جغرافیا: 

 www.irpds.com/ParsDetEssay.asp?codeEssay=79592 

 

گزارش شماره 9/ رشته مهندسی کشاورزی: 

www.irpds.com/ParsDetEssay.asp?codeEssay=79593

 

گزارش شماره 10/ رشته تاریخ:

 www.irpds.com/ParsDetEssay.asp?codeEssay=79594

 

گزارش شماره 11/ رشته باستان شناسی :

 www.irpds.com/ParsDetEssay.asp?codeEssay=79609

 

گزارش شماره 12/ رشته ریاضیات:

www.irpds.com/ParsDetEssay.asp?codeEssay=80217

 

گزارش شماره 13/ رشته مهندسی برق:

www.irpds.com/ParsDetEssay.asp?codeEssay=80219

 

گزارش شماره 14/ رشته پرستاری:

 www.irpds.com/ParsDetEssay.asp?codeEssay=80220

 

گزارش شماره 15/ رشته مامایی:

 www.irpds.com/ParsDetEssay.asp?codeEssay=80221

 

گزارش شماره 16/ رشته آمار:

www.irpds.com/ParsDetEssay.asp?codeEssay=80223

 

گزارش شماره 17/ رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست:

 www.irpds.com/ParsDetEssay.asp?codeEssay=80922 


 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال