صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي و ساخت آزمايشگاهي سيمان نسوز كلسيم آلومينائي
تعداد بازدید : 525
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

  
 در اين پروژه سعي شد تا با بررسي اطلاعات موجود، سيمان نسوز داراي 70 درصد آلومينا تهيه شود. نخست مواد اوليه که عبارت بودن از آهک پخته و آلوميناي کلسينه شده به نسبت مشخص مخلوط و سپس در دماهاي متفاوت و زمانهاي متغير در کوره دوار آزمايشگاهي گرما داده شدند. با تجزيه فازها به وسيله دستگاه پراش پرتو X روند تغييرهاي فازي بر حسب دما بررسي شد تا با تنظيم دما حداکثر مقدار فازهاي هيدروليک منوکلسيم آلومينات (CA) و دي کلسيم آلومينات (CA2) مورد نياز در کلينکر به دست آمد. پس از آن با انجام آزمايشهايي در زمانهاي مختلف، زمان لازم براي گرمادهي مواد اوليه و پخت آن به دست آمد. در پايان آزمايشها، دما و زمان پخت نمونه آزمايشگاهي به طور کامل بهينه شد. براي تنظيم خواص هيدروليک کلينکر به دست آمده مقداري از آن پودر شد و زمان گيرايش نمونه هايي که از نظر کاني شناختي داراي بهترين خواص بودند به روش ترسيم مقدار گرماي آزاد شده بر حسب زمان اندازه گيري شد. بر مبناي تجزيه مينرالي الگوهاي پراش پرتو X و اندازه گيري زمان گيرايش، شرايط تهيه نمونه سيمان نسوز با 70 درصد آلومينا به دست آمد. نتيجه هاي به دست آمده حاکي از آن است که دماي 1550oc و زمان گرمادهي حدود 90 دقيقه بهترين شرايط است.

 
نویسنده: محمدرضا نيل فروشان
مترجم :
منبع : دوفصلنامه بلورشناسي و كاني شناسي ايران – شماره 2 پاييز و زمستان 1383
تاریخ : پاييز و زمستان 1383
مطالب مرتبط
 
 پلاستيكها و لاستيكها
 مطالبي درباره فلزات
 A.A.A/ بررسي خواص سايشي و خوردگي پوشش نانو ساختار نيكل - كاربيد سيليسيم
 A.A.A/ بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي قطعات نانو ساختار آلومينيمي توليد شده توسط فرآيند اكستروژن شعاعي - مستقيم به عنوان يك روش تغيير شكل شديد
 A.A.B/ مطالعه تبلور و تاثير آلاينده ها بر ترکيبات ترموالکتريکي نيمرسانا با فرمول Bi0.25Sb0.75)2 Te3)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد