صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ مدرنيته و خانواده تهراني
تعداد بازدید : 544
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

  
 بررسي ارتباط بين مدرنيته و تحولات خانواده به طور كلي و بررسي نحوه و نوع تغييرات در درون خانواده تهراني به طور اخص، هدف اصلي اين مقاله است. با بهره گيري از نظريه كاكردگرايي ـ ساختي پارسونز و نظريه تغييرات فرهنگي (ارزشي) اينگلهارت، طي يك مطالعه تجربي (روش ميداني) در سطح تهران طي سه نسل، تحولات نهاد خانواده مورد كاوش قرار گرفته است. يافته هاي پژوهشي نشان مي دهد كه: اولاً، خانواده تهراني در جريان تغييرات اساسي قرار دارد؛ ثانياً؛ نسلهاي سه گانه در درون خانواده، ضمن اينكه به لحاظ وضعيت تحصيلي، شغلي و آرزوها متفاوت مي باشند، تغييرات انجام شده در بعضي از عناصر ساختي خانواده در سه نسل با حركت از ارزشهاي مادي به سمت فرامادي صورت گرفته است. اين تحقيق نتيجه مي گيرد كه جامعه مورد بررسي جامعه اي مناسك گرا و مراسم گرا در حوزه مراسم،‌ آداب و مجالس جشن و شادي مي باشد و خانواده در فرايند نوگرايي متأثر از نوگرايي جامعه وسيعتر قرار دارد و اين خود مشخصه جديدي را معرفي مي كند كه بيشتر تحت تأثير انطباق پذيري تغييرات دوران جديد مي باشد.

 
نویسنده: علي شكوري ، تقي آزادارمكي
مترجم :
منبع : مجله مطالعات و پژوهش هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني (اصفهان) – شماره 31-30 پاييز و زمستان 1381
تاریخ : پاييز و زمستان 1381
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي تحصيلات تكميلي در نظام آموزش عالي ايران ـ دوره هاي دكتري علوم انساني ـ از منظر اعضاي هيات علمي اين دوره ها، 78-1377
 A.A.B/ سنجش نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر آن در دانشگاه مازندران
 A.A.B/ عوامل موثر بر ساخت قدرت در خانواده (مورد شهر شيراز)
 A.A.B/ نقش توليد خانگي در درآمد خانوار روستايي (مطالعه موردي روستاهاي استان فارس)
 A.A.B/ عوامل موثر بر ايجاد فاصله نسل ها و دوري از وفاق اجتماعي تحليلي از ديدگاه جامعه شناسي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد