صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ رفتار سياسي قوم تركمن
تعداد بازدید : 631
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 ايران كشوري است با اقوام متعدد كه نقش مهمي در امنيت كشور و همبستگي ملي ايفا مي كنند. لازمه وحدت ملي در ايران،‌ يكپارچگي بين اقوام و دولت مركزي است. ايرانيان تركمن كه در شمال شرقي كشور زندگي مي كنند به لحاظ نژادي، زباني و ساخت اجتماعي تفاوتهايي با ديگر ايرانيان دارند اما اين تفاوتها، بجز مواردي كه عوامل خارجي موجب تقويت تضادها و تفاوتهاي موجود مي شده است ـ نتوانسته است مانعي فرا راه تعاملات اين قوم با ساير ايرانيان پديد آورد. اين مقاله رفتار سياسي قوم تركمن را طي دوره هاي مختلف تاريخي مورد مطالعه قرار مي دهد، همچنين عواملي را كه موجب واگرايي و مركزگريزي مي شوند، براي تقويت همگرايي و گرايش به مركز براي دستيابي به همبستگي ملي و يكپارچگي ارضي مورد پژوهش قرار داده است.

 
نویسنده: محمدرضا حافظ نيا ، حسن پيردشتي
مترجم :
منبع : مجله مطالعات و پژوهش هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني (اصفهان) – شماره 31-30 پاييز و زمستان 1381
تاریخ : پاييز و زمستان 1381
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي تحصيلات تكميلي در نظام آموزش عالي ايران ـ دوره هاي دكتري علوم انساني ـ از منظر اعضاي هيات علمي اين دوره ها، 78-1377
 A.A.B/ سنجش نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر آن در دانشگاه مازندران
 A.A.B/ عوامل موثر بر ساخت قدرت در خانواده (مورد شهر شيراز)
 A.A.B/ مدرنيته و خانواده تهراني
 A.A.B/ نقش توليد خانگي در درآمد خانوار روستايي (مطالعه موردي روستاهاي استان فارس)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد