صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي نقش عوامل مسبب وقوع زمين لغزش ها در حوضه كارون مياني
تعداد بازدید : 714
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

  
 شرايط طبيعي حوضه کارون مياني به نحوي است که اين حوضه را مستعد وقوع انواع زمين لغزش ها نموده است. جهت بررسي نقش عوامل اوليه در وقوع حرکات توده اي ابتدا عکسهاي هوايي 1:20000 حوضه مطالعاتي بررسي و نقشه توزيع زمين لغزش ها تهيه گرديد. سپس با تهيه ساير نقشه هاي عامل مانند نقشه هاي شيب، وجه شيب سنگ شناسي، زمين ساخت، زمين ريخت شناسي و رقومي نمودن آنها و انطباق هر يک از آنها با نقشه توزيع زمين لغزش ها با استفاده از نرم افزار I.L.W.I.S نقش هر يک از عوامل طبيعي در وقوع زمين لغزش ها تحليل و محدوده ها و شرايط وقوع استخراج گرديد. بررسيها نشان داد که محدوده ارتفاع جهت وقوع زمين لغزش ها از 1500 تا 3000 متر و عمدتا 2000 تا 2500 متر، محدوده شيب زمين 50-20 درصد و غالبا 40-30 درصد، محدوده وجه شيب در شيبهاي جنوب – جنوب غربي مي باشد. از نظر شرايط زمين شناختي، تحت وجود تناوب هاي رسوبي چون رس يا شيل هاي رسي و مارني با ماسه سنگ، کنگلومرا يا سنگ آهک، لغزشها در سطح وسيع در امتداد لايه بندي ويژه اي رخ مي دهند. نهشته هاي عهد حاضر با تناوبي از مارن و گراول، سازندهاي ساچون، گورپي و پابده با تناوبي از مارن و آهکهاي مارني نمونه هايي از ساختارهاي مزبور مي باشند که عميقا وقوع زمين لغزش ها و نوع گسيختگي را تحت تاثير قرار مي دهند. محدوده تاثير گسل ها غالبا تا شعاع 2 کيلومتري مي باشد، به طوري که 83 درصد زمين لغزش ها در اين محدوده قرار گرفته اند. بخشهاي تپه ماهوري، مخروط افکنه هاي ضخيم و تراس هاي رودخانه اي، در اين منطقه مستعدترين واحدهاي زمين ريخت شناسي براي وقوع زمين لغزش مي باشند 

 
نویسنده: نسرين نيك انديش
مترجم :
منبع : مجله مطالعات و پژوهش هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني (اصفهان) – شماره 27-26 پاييز و زمستان 1380
تاریخ : پاييز و زمستان 1380
مطالب مرتبط
 
 جهت‌يابي
 A.A.F/ معرفي پايگاه هاي اطلاع رساني رشته جغرافيا (مرحله اول – مقدماتي)
 A.A.B/ تنگناهاي انرژي و ارزيابي پتانسيل انرژي خورشيدي در ايران
 A.A.B/ دوره خشكسالي در اصفهان
 A.A.B/ بررسي و مدلسازي روند دما طي سده گذشته (مطالعه موردي ايستگاه جاسك)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد