صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ گونه شناسي فرهنگ سياسي دانشجويان شاغل به تحصيل در ايران
تعداد بازدید : 535
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
نظام سياسي مشتمل بر دو بعد «ساخت سياسي» و «فرهنگ سياسي» است. فرهنگ سياسي را مي توان پديده اي چهار بعدي شامل باورها، ارزشها، دانش و احساسات سياسي دانست. با توجه به ترکيبهاي مختلف از چهار بعد ذکر شده مي توان گونه هاي مختلفي از فرهنگ سياسي را تعريف کرد. فرهنگ سياسي چهارچوبي است که رفتار سياسي در آن شکل مي گيرد.

صاحبنظران و محققان تاکنون گونه هاي متنوعي از فرهنگ سياسي ارائه نموده اند. به عنوان مثال مي توان به گون هاي فرهنگ سياسي تعريف شده توسط گابريل آلموند (محدود، تبعي، مشارکتي)، والتر روزنباوم (مدني، غيرديني، ايدئولوژيک، همگن، چندپاره)، دانيل الازار (فردگرا، اخلاق گرا، سنتي)، محمود سريع القلم (عشيره اي)، و سميح فارسون و مهرداد مشايخي (اسلام گرا، آزاديخواه و جامعه گرا) اشاره کرد.

تحقيق حاضر در وهله اول با مطالعه برخي متغيرهاي کليدي در تعيين گونه هاي فرهنگ سياسي، به گونه شناسي اين فرهنگ در جامعه دانشجويان ايران مي پردازد و در مرحله دوم عوامل موثر بر شکل گيري اين گونه هاي فرهنگي را مشخص مي کند. اين مقاله نتيجه تحقيقي است که زير عنوان گونه شناسي و تبيين فرهنگ سياسي دانشجويان شاغل به تحصيل در ايران به انجام رسيده است.

تحقيق ياد شده، با هدف پاسخ به دو سوال چيستي (گونه شناسي) و چرايي (تبيين) فرهنگ سياسي دانشجويان ايران صورت گرفته است. در اينجا صرفا به سوال نخست پاسخ گفته و نشان داده مي شود که مي توان دانشجويان شاغل به تحصيل در ايران را از نظر فرهنگ سياسي در سه گونه مشارکت جويان پس رونده، ميانه روها و مشارکت کنندگان پيش رونده طبقه بندي کرد.

 
نویسنده: محمود سلطان الكتابي ، فريدون وحيدا ، وحيد قاسمي
مترجم :
منبع : مجله مطالعات و پژوهش هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني (اصفهان) – شماره 27-26 پاييز و زمستان 1380
تاریخ : پاييز و زمستان 1380
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي تحصيلات تكميلي در نظام آموزش عالي ايران ـ دوره هاي دكتري علوم انساني ـ از منظر اعضاي هيات علمي اين دوره ها، 78-1377
 A.A.B/ سنجش نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر آن در دانشگاه مازندران
 A.A.B/ عوامل موثر بر ساخت قدرت در خانواده (مورد شهر شيراز)
 A.A.B/ مدرنيته و خانواده تهراني
 A.A.B/ نقش توليد خانگي در درآمد خانوار روستايي (مطالعه موردي روستاهاي استان فارس)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد