صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي و مدلسازي روند دما طي سده گذشته (مطالعه موردي ايستگاه جاسك)
تعداد بازدید : 989
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
دانسته هاي دمايي را در اجراي اهداف عملي، اقتصادي و صنعتي به خصوص در سالهاي اخير بسيار به کار مي گيرند. هر چند تاثيرات دمايي محيط در ساير زمينه ها مثلا پزشکي نيز مهم است اما جنبه هاي جغرافيايي آن کاربرد متداولتري پيدا کرده است. براي مثال در برنامه ريزي کشاورزي و نيز بسياري از برنامه هايي که به مسائل زيست محيطي، بهداشتي، شهرسازي و صنعتي مربوط مي شود، مطالعه و بررسي دما از اهميت ويژه اي برخوردار است. صنعت و ترافيک نيز نمي تواند از تاثيرات دما برکنار باشد. در اين زمينه اهميت دما در فنون گرمسازي، ترافيک هوايي و دريايي را مي توان نام برد. بنا به اهميت دما در برنامه ريزي هاي اقتصادي – اجتماعي، مطالعه تغييرات دمايي در دوره هاي بلند مدت از مطالب مورد توجه محافل علمي است. در اين تحقيق ميانگين سالانه دماي جاسک جهت شناخت و ارزيابي اين تغييرات مورد توجه قرار گرفته است. جاسک در 25°38¢ شمالي و 57°46¢ شرقي در منتهي اليه شرقي استان هرمزگان قرار دارد. ارتفاع اين شهر نسبت به سطح دريا حدود 5 متر و ميانگين سالانه دما در اين ايستگاه حدود 27 درجه سلسيوس است. آب و هواي اين شهر در پهنه بندي کوپن، جز اقليم BWS به شمار مي رود.

دماي جاسک طي 104 سال گذشته (سالهاي 1996-1893) روندي افزايشي نشان مي دهد. اين روند با به کارگيري شيوه هاي آماري اثبات گرديد. ميزان اين افزايش طي دوره مزبور 0.835±0.293 درجه سلسيوس برآورد شده است. بسياري از تغييرات کوتاه مدت به خصوص از سال 1950 به بعد حاصل تاثير جا به جايي ايستگاه هواشناسي، تغيير ديده بان، تغيير ابزار سنجش، تغيير ارتفاع پناهگاه دماسنج و... بوده است.

بررسي و ارزيابي روند و فازهاي دمايي و مقايسه اين عناصر با تغييرات سه عامل «نوسانات اطلس شمالي»، «نوسانات جنوبي» و «کلف هاي خورشيدي» نشان مي دهد که کمي بيش از 20 درصد تغييرات بلندمدت ميانگين دماي سالانه جاسک با تغييرات درازمدت سه عامل مزبور قابل توجيه است.

سه فراسنج موثر بر تغييرات، دماي جاسک را به طور همسان و يکسان تحت تاثير قرار نمي دهد. نوسانات جنوبي با تاخير يکساله و تبديل سينوسي و کلف هاي خورشيدي با تاخير پنج ساله دماي جاسک را تحت تاثير قرار مي دهند. در حالي که توده هاي اطلسي بدون هيچ تاخيري دماي جاسک را متاثر مي سازند. همچنين رابطه دما با کلف هاي خورشيدي مثبت، اما با دو عامل ديگر رابطه اي منفي نشان مي دهد.

 
نویسنده: محمدرضا كاوياني ، حسين عساكره
مترجم :
منبع : مجله مطالعات و پژوهش هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني (اصفهان) – شماره 27-26 پاييز و زمستان 1380
تاریخ : پاييز و زمستان 1380
مطالب مرتبط
 
 جهت‌يابي
 A.A.F/ معرفي پايگاه هاي اطلاع رساني رشته جغرافيا (مرحله اول – مقدماتي)
 A.A.B/ تنگناهاي انرژي و ارزيابي پتانسيل انرژي خورشيدي در ايران
 A.A.B/ دوره خشكسالي در اصفهان
 A.A.B/ بررسي نقش عوامل مسبب وقوع زمين لغزش ها در حوضه كارون مياني
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد