صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ حفاظت مشترك از ميراث فرهنگي و طبيعي ضرورتي براي دستيابي به توسعه پايدار
تعداد بازدید : 405
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
براي تعادل بخشيدن به حيات انسانها که توسعه پايدار را به دنبال خواهد داشت، توجه به امر حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جايگاه ويژه اي دارد. ميراث فرهنگي و طبيعي بيان کننده پيشينه تاريخي، تمدن و فرهنگ و جاذبه هاي طبيعي هر کشوري است که شکل گيري و به وجود آمدن آن در طي ساليان متمادي صورت گرفته است. امروزه تمدن هر کشوري بر پايه فرهنگ مردم آن استوار است. فرهنگ نيز نمادي از ارزشهاي مادي و معنوي است و محيط هم در مقابل آن تاثير پذير است به يقين هويت فرهنگي افراد يک جامعه نيز تحت تاثير محيط پيراموني آنها شکل مي گيرد. توسعه کامل هم، زماني حاصل خواهد شد که محيط طبيعي و محيط فرهنگي انسان با هم مرتبط باشند و به اين ترتيب حفظ شوند. لازمه تحقيق اين هدف داشتن اخلاق زيست محيطي براي تمامي اقشار يک جامعه در يک کشور و در مقياس جهاني کره زمين است. اخلاق زيست محيطي، رفتار مطلوب بشر نسبت به محيط زندگي او اعم از محيط طبيعي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي است و در صورتي که افراد يک جامعه چنين خصوصياتي داشته باشند، شرايط لازم براي توسعه پايدار فراهم خواهد شد.
در سطح اجرايي براي توسعه پايدار بايد چهار بعد به هم پيوسته را باز شناخت، ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي که با هم مرتبط و به طور نسبي بر يکديگر تاثير گذارند. اولين گام در فرآيند توسعه پايدار، شناسايي محيط زيست طبيعي و انساني و حفاظت از آنچه که در آن نهفته يعني ميراث طبيعي و فرهنگي است. اکنون در سطح جهاني، حفاظت از ميراث فرهنگي را از نظر قانوني کنوانسيون لاهه و حفظ جايگاههاي طبيعي و فرهنگي را کنوانسيون ميراث جهاني بر عهده دارد. اگر چه در دستيابي به توسعه پايدار عوامل متعددي نقش دارند، اما آنچه که در رابطه با ميراث طبيعي و فرهنگي حايز اهميت است برنامه ريزي در سطوح ملي و جهاني است و اين کار مستلزم يک سياستگذاري واقع بينانه و عادلانه و همکاري تمام ارگانهاي دولتي، سازمانها، مراکز علمي و پژوهشي، بخش خصوصي و نيروهاي کار آمد مردمي است.

 
نویسنده: علي اصغر رضواني
مترجم :
منبع : مجله مطالعات و پژوهش هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني (اصفهان) – شماره 23-22 پاييز و زمستان 1379
تاریخ : پاييز و زمستان 1379
مطالب مرتبط
 
 جهت‌يابي
 A.A.F/ معرفي پايگاه هاي اطلاع رساني رشته جغرافيا (مرحله اول – مقدماتي)
 A.A.B/ تنگناهاي انرژي و ارزيابي پتانسيل انرژي خورشيدي در ايران
 A.A.B/ دوره خشكسالي در اصفهان
 A.A.B/ بررسي نقش عوامل مسبب وقوع زمين لغزش ها در حوضه كارون مياني
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد