صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي و تحليل برخي شاخص ‌هاي آموزش عالي ‌در مورد دانشگاه اصفهان‌
تعداد بازدید : 443
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
امروزه گسترش و توسعه آموزش عالي‌، عاملي مهم براي توسعه اجتماعي - اقتصادي‌، به‌ويژه از لحاظ آماده سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد به شمار مي رود. از اين‌رو، شاخص هاي آموزش عالي كشورها، بازتابي ازچگونگي تربيت نيروي انساني محسوب مي‌شود. در اين مقاله پس از ارايه تعريفي از شاخص‌، كاربردهاي آن در نظام آموزش عالي به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرد و ضمن معرفي يكي از تقسيم بندي هاي رايج در مورد شاخص هاي مربوط به آموزش عالي‌، وضعيت دانشگاه اصفهان در ارتباط با برخي از اين شاخص ها سنجيده مي‌شود.
تغيير نسبت جنسي (به سود دانشجويان دختر) در دانشگاه اصفهان (و به طور كلي در تمامي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي‌) داراي پيامدهاي اجتماعي مثبت و منفي است كه بايد به گونه‌اي درخور، مورد عنايت و توجه قرار گيرد.
بررسي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي نشان مي‌دهد كه گسترش كمي دانشگاه‌،  با عنايت به تعداد دانشجو و تنوع رشته ها، در حد لازم صورت گرفته است‌. از اين پس‌، سياست كلي دانشگاه و اهتمام آن بايد در جهت ارتقاي كيفي در تمامي سطوح و مقاطع‌، به‌ويژه در دوره هاي تحصيلات تكميلي باشد.
اگر چه در سالهاي اخير با اتخاذ رويكردهايي چند، تلاش شده است توجه‌اعضاي هيات علمي به نگارش مقالات و انجام طرحهاي پژوهشي معطوف شود، اما موفقيت قطعي در اين زمينه مستلزم تدارك زمينه ها و ابزارهاي لازم و دگرگوني‌، به‌ يژه در ساختار آموزش و پژوهش و استفاده بهينه از فن‌شناسي روز، خواهد بود. 
 

 
نویسنده: محمود كتابي
مترجم :
منبع : مجله مطالعات و پژوهش هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني (اصفهان) – شماره 21-20 بهار و تابستان 1379
تاریخ : بهار و تابستان 1379
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي تحصيلات تكميلي در نظام آموزش عالي ايران ـ دوره هاي دكتري علوم انساني ـ از منظر اعضاي هيات علمي اين دوره ها، 78-1377
 A.A.B/ سنجش نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر آن در دانشگاه مازندران
 A.A.B/ عوامل موثر بر ساخت قدرت در خانواده (مورد شهر شيراز)
 A.A.B/ مدرنيته و خانواده تهراني
 A.A.B/ نقش توليد خانگي در درآمد خانوار روستايي (مطالعه موردي روستاهاي استان فارس)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد