صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ عدم تطابق خشكسالي هواشناسي و خشكسالي هيدرولوژيكي در دو حوزه آبريز همجوار در دامنه شمالي شيركوه يزد
تعداد بازدید : 616
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
خشكسالي، يكي از بلاياي طبيعي است كه با خسارتهاي مالي و جاني فراواني همراه است. اين پديده تحت هر رژيم بارش و رژيم دمايي به وقوع مي پيوندد. ارايه يك تعريف مورد قبول عام در مورد خشكسالي وجود ندارد؛ زيرا نزد افراد با تخصصهاي مختلف داراي معاني متفاوتي است و در منابع علمي به رخداد خشكسالي هواشناسي، هيدرولوژيكي و كشاورزي اشاره شده است. خشكسالي هواشناسي را كمبود غير نرمال و طولاني مدت بارش گويند. خشكسالي هيدرولوژيكي به كاهش چشمگير سطح آب درياچه ها، رودخانه ها، مخازن و غيره مربوط است و خشكسالي كشاورزي وضعيتي است كه ميزان رطوبت موجود در خاك براي محصول ناكافي است.
موضوع اين مقاله بررسي و مقايسه عدم تطابق روند خشكسالي هواشناسي و خشكسالي هيدرولوژيكي در دو حوزه آبريز همجوار در دامنه شمالي شيركوه يزد است. در ابتدا خشكسالي هواشناسي با استفاده از روش گيپس و ماهر و خشكسالي هيدرولوژيكي با استفاده از روش نمره استاندارد z محاسبه و در ادامه نيز وجود يا عدم وجود روند خشكسالي هواشناسي و خشكسالي هيدرولوژيكي با استفاده از تحليل همبستگي در سطح دو حوزه آبريز اسلاميه و فخرآباد واقع در دامنه شمالي شيركوه يزد مورد بررسي، تحليل و مقايسه قرار گرفته است.
براي اجراي اين تحقيق از داده هاي بارندگي ساليانه دو ايستگاه باران سنجي وابسته به وزارت نيرو در طي يك دوره مشترك آماري 30 ساله و داده هاي هيدرومتري دو ايستگاه اسلاميه و فخرآباد دوره هاي آماري به ترتيب 26 و 28 ساله استفاده به عمل آمده است.
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه از اين نظر تفاوتهاي چشمگيري در دو سطح دو حوزه آبريز وجود دارد، علي رغم اينكه روند خشكسالي هواشناسي در هر دو ايستگاه باران سنجي اسلاميه و فخرآباد مورد تاييد قرار نگرفت، اما روند خشكسالي هيدرولوژيكي در ايستگاه هيدرومتري اسلاميه تاييد شد و در ايستگاه هيدرومتري فخرآباد مورد تاييد قرار نگرفت. همچنين وجود رابطه قوي و معنادار بين ميزان بارش و دبي در ايستگاه هيدرومتري فخرآباد تاييد شد ولي در ايستگاه هيدرومتري اسلاميه تاييد نشد.

 
نویسنده: غلامعلي مظفري
مترجم :
منبع : فصلنامه مدرس علوم انساني – شماره (پياپي 48) ويژه نامه جغرافيا پاييز 1385
تاریخ : پاييز 1385
مطالب مرتبط
 
 جهت‌يابي
 A.A.F/ معرفي پايگاه هاي اطلاع رساني رشته جغرافيا (مرحله اول – مقدماتي)
 A.A.B/ تنگناهاي انرژي و ارزيابي پتانسيل انرژي خورشيدي در ايران
 A.A.B/ دوره خشكسالي در اصفهان
 A.A.B/ بررسي نقش عوامل مسبب وقوع زمين لغزش ها در حوضه كارون مياني
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد