صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ برآورد عمق رواناب حوضه بدون ايستگاه كبوترلانه كنگاور با استفاده از يك رويداد بارش
تعداد بازدید : 581
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

  
تنوع شرايط محيطي، بويژه آب و هوايي ايران، منجر به ايجاد رژيمهاي گوناگون توليد رواناب مي شود. اين وضعيت باعث مي شود كه مدلهاي تجربي براي همه مناطق ايران به يك اندازه مطمئن نباشند و حتي در آن نواحي كه بارشهاي فصلي به صورت برف نازل مي شود، كاربرد مدل پراستفاده SCS-CN نيز با شك و ترديد همراه شود. از اين رو، سعي بر اين است كه تا روشي پيدا شود كه با استفاده از آن، در مدت زمان كوتاه و با امكانات موجود، ميزان رواناب حوضه هاي بدون ايستگاه اندازه گيري به دست آيد. اندازه گيري ميزان رواناب در يك بارش 69 ميليمتري در حوضه كبوتر لانه كنگاور اين امكان را فراهم آورد تا با استفاده از پوشش گياهي و شيب، مدلي تنظيم شود كه با لحاظ كردن بارشهاي موثر و نوع بارشها، مدل ديگري براي رواناب حاصل از يك رگبار به دست آيد. با اعمال بارشهاي ماهيانه و بارشهاي ساليانه كل دوره آمارگيري، مدل نهايي را براي محاسبه حجم رواناب حاصل از بارشهاي ساليانه و حتي ماهيانه مي توان به دست آورد.
انعطاف پذيري مدل به دست آمده براي يافتن رواناب روزانه، ماهيانه و ساليانه و همچنين در شرايط تغيير كاربري اراضي، روش ساده مدلسازي و استفاده از داده هاي اصلي كه از خود حوضه ها براي ساخت مدل استخراج مي شود، از مزاياي اين روش مي باشد. نتايج حاصل از روش پيشنهادي اين تحقيق، برآورد حجم رواناب حوضه كبوتر لانه را - كه فاقد ايستگاه هيدرومتري مي باشد - مطمئنتر نشان مي دهد.

 
نویسنده: ايرج جباري ، محمدرضا عارفي
مترجم :
منبع : فصلنامه مدرس علوم انساني – شماره (پياپي 48) ويژه نامه جغرافيا پاييز 1385
تاریخ : پاييز 1385
مطالب مرتبط
 
 جهت‌يابي
 A.A.F/ معرفي پايگاه هاي اطلاع رساني رشته جغرافيا (مرحله اول – مقدماتي)
 A.A.B/ تنگناهاي انرژي و ارزيابي پتانسيل انرژي خورشيدي در ايران
 A.A.B/ دوره خشكسالي در اصفهان
 A.A.B/ بررسي نقش عوامل مسبب وقوع زمين لغزش ها در حوضه كارون مياني
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد