صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
فروشگاه رایکا فروش پر تخفیف محصولات هیرشا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT: دهستان لواسان كوچك
تعداد بازدید : 961
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
گردشگري و اقتصاد گردشگري در حال حاضر، در حال تبديل شدن به يكي از اركان اصلي اقتصاد تجاري جهان است، افزون بر اين بسياري از برنامه ريزان و سياستگزاران توسعه نيز از صنعت گردشگري به عنوان ركن اصلي توسعه پايدار ياد مي كنند. در اين راستا گردشگري روستايي نيز جزيي از صنعت گردشگري به حساب مي آيد كه مي تواند با برنامه ريزي اصولي و مناسب و شناسايي مزيتها و محدوديتهاي گردشگري روستايي، نقش موثري در توسعه اين مناطق و در نتيجه توسعه ملي و تنوع بخشي به اقتصاد ملي بر عهده داشته باشد، از اين رو در اينجا سوال اين است كه پتانسيلها و محدوديتهاي توسعه گردشگري روستايي كدام است؟ و چه راهبردها و راهكارهايي جهت توسعه گردشگريي كه منجر به توسعه روستايي و توسعه ملي بشود، وجود دارد؟
به اين منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پيمايش، مطالعات ميداني و تعيين نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدها به شيوه SWOT به ارايه استراتژي و راهبرد در جهت توسعه گردشگري در مناطق روستايي لواسان پرداخته است. تجزيه و تحليلهاي تجربي در منطقه مطالعه شده نشان مي دهد كه آستانه آسيب پذيري نقاط روستايي به علت گردشگري بودن بسيار بالاست و نيازمند بازنگري و ارايه سياستهاي مناسب در جهت رفع محدوديتها و استفاده از مزيتهاي نسبي موجود مي باشد.

 
نویسنده: عبدالرضا ركن الدين افتخاري ، داوود مهدوي
مترجم :
منبع : فصلنامه مدرس علوم انساني – شماره 2 (پياپي 45) ويژه نامه جغرافيا تابستان 1385
تاریخ : تابستان 1385
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ نگرشي تحليلي بر مدل تكامل فضايي در برنامه ريزي توسعه گردشگري
 A.A.B/ شناخت الگوي فضاي توريستي شهر اصفهان با استفاده از سيستم GIS
 A.A.B/ نقش گردشگري روستايي در توسعه روستايي (نقد و تحليل چهارچوب هاي نظريه اي)
 A.A.B/ تأثير تجربه سفر بر وجهه استنباط شده از ايران به عنوان يك مقصد گردشگري در بين گردشگران خارجي
 A.A.B/ بررسي عوامل آميخته بازاريابي در صنعت گردشگري استان اصفهان
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد